เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . HR&Admin Manager (ผู้จัดการแผนกธุรการและบุคคล) ประจำ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-บริหารงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั่วไป -ดูแลกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบบริษัท นโยบาย กฎระเบียบที่สำคัญ และกฎหมายอื่นๆ -บริหารงานควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาพนักงานภายในแผนก -พัฒนาสายงานเพื่อให้องค์กรขับเคลื่...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
802 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สายการผลิตสุรา (จ.กาญจนบุรี)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - ควบคุม ดูแล กิจกรรมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนการอบรมให้ความรู้พนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
803 . Production Supervisor
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รวมถึงนโยบายบริษัท

บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
804 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.พระนครศรีอยุธยา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป
22 ก.พ. 61
805 . ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า,ช่างกล)
1.PM เครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุด/เสียหาย 3.ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 61

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 61
807 . หัวหน้างานผลิต (Line Leader)
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้, ดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
808 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย)
- ควบคุมการ Operatoin เครื่องจักร - บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักร ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
809 . เจ้าหน้าที่การตลาด
จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางการตลาด ติดต่อประสานงานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.พ. 61
810 . Assistant HR Manager (Training& Development/ Compensation& Benefit)
The Assistant Manager takes great care of HR department by providing assistance to the Department Manager to achieve these tasks including, but not limited to; Training and Development - To overse...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน Negotiable
21 ก.พ. 61
811 . Process Engineer (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.พ. 61
812 . วิศวกร ( ไฟฟ้า , เครื่องกล , PM )
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการซ่อม และดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องไฮโดรลิก - ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร - วิเคราะห์ป...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 17,000 บาท + ค่าทักษะวิชาชีพ 2,000-3,000 บาท
17 ก.พ. 61
813 . สัตวบาลประจำฟาร์ม (หญิงเท่านั้น)
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม ** มีบ้านพักห้องแอร์ฟรี อาหารฟรี **

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000
22 ก.พ. 61
814 . วิศวกรกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
815 . เจ้าหน้าที่ IT โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลงานทางด้าน network สื่อออนไลด์, -เขียน app หรือ โปรแกรม support การทำงาน ของ user -งานADMIN'SUPPORT USER -จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานIT

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
สระบุรี 1 อัตรา, ลพบุรี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
816 . Mechanical Technician (ช่างเทคนิคงานเครื่องกล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุง และตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. ติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต 4. ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุง 5...

Knauf Gypsum (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
817 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลการบันทึกบัญชีด้านรายรับ - รายจ่าย - ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - จัดทำรายงานการยื่นภาษีต่างๆ ตามระยะเลาที่กำหนด - ดูแลเอกสารทางบัญชีทุกชนิดทั้งเอกสารซื้อ - เอกสารขาย - ดูแลเ...

บริษัท เจริญไพบูลย์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 ก.พ. 61
818 . พนักงานขายบ้านประจำโครงการ
เปิดรับสมัครพนักงานขายบ้าน ประจำโครงการ รายได้ดี มีความมั่นคง สมัครเลย!! โครงการกรีนด์โฮม อยุธยา เป็นโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เฟสใหม่) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ☺สมัครนัดสัมภา...

บริษัท กรีนด์โฮม ฟอร์ไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิสชั่น
21 ก.พ. 61
819 . Production Supervisor (Press & Robot Line)
1. Accomplishes manufacturing staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinat...

Thai Sanko Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ก.พ. 61
820 . พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรภายในระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.เดินระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด 3.เก็บตัวอย่างน้ำและส่งให้ห้องแล็ปวิเคราะห์คุณภาพตามแผนที่...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
 พบ 1,498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ