เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานขาย/ประสานงานขาย
- ประสานงานขาย - จด ORDER การสั่งซื้อสินค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ส่ง e-mail ใบเสนอราคา

บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 61
22 . Assistant HR Manager
- Supervise and control all admin and HR fuctions including manpower planning, training, employee relations and office facility. - Conduct introduction and orientation programs to newly recruit emplo...

บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 61
23 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 2. ตอบเอกสาร 8D/5Why หรืออื่นๆ กรณีมีลูกค้าร้องเรียน 3. ให้บริการลูกค้ากรณีลูกค้าร้องขอ

บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
24 . ช่างเทคนิค QA / Technician QA
- ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร / CNC - ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - Setting เครื่องจักร - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ใช้เครื่องมือ PLC ได้

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน
19 ม.ค. 61
25 . Safety officer,QC,ช่างเชื่อม
- เป็นงานปั้นชิ้นส่วนโลหะ - และเอกสารต่าง ๆ ที่เกียวข้อง - สามารถใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 61
26 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ QA
สำรวจการว่าจ้างสอบเทียบ แสดง สถานะ การสอบเทียบและจัดเก็บบันทึกการสอบเทียบสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมด ดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัดและอุปกรณ์ภายใน ควบคุมดูแลปรับข้อมูลตารางสอบเทียบเครื่องมือวัด ...

Thai-Japan Gas Co., Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-18,000
19 ม.ค. 61
27 . Laboratory Chemist
1. chemist analysis with titration 2. control stock card and check inventory 3. top up and make up chemist 2. Liaise with the relevant department. 3. Oversees the training and the development of l...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 61

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 61
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเงินเดือน (โรจนะ อยุธยา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบและทำ Attendance เพื่อนำมาคำนวณเงินเดือน 2.นำข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือน (Out Pay) และ ปริ้นท์สลิปเงินเดือน 3.สรุปข้อมูลเงินเดือนและรายการจ่ายเงินเดือนส่งให้ ผจก. ตรว...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
19 ม.ค. 61
30 . Material QC
- Supplier Audit - Claim and Improve Supplier - Quality of Material's Line process audit - Material sampling for outside laboratory - Check Quality of raw material - Check quality of packaging

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
31 . Production Control
Production Control 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด 3. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการผลิต 5. งานอ...

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
18 ม.ค. 61
32 . Planning and Buyer StaffUrgently Required !
Planning Staff - Seihan adjust with sale side,Production summary In-Out stock material cheching and follow,Production process and follow up - Production summary report Buyer Staff - Improve effi...

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
13 ม.ค. 61
33 . Engineering Manager
- Planning and action of new products process design. - Analysis all in line defective and improve action. - Investigation and preparation of countermeasure defective cause. - Manage engineer team ...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiation
20 ม.ค. 61
34 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ 40,000-45,000 โรจนะ อยุธยา รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-45,000
19 ม.ค. 61
35 . Supervisor (Production Sensor)
- ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ฝ่าย และแผนกอย่างเคร่งครัด - วางแผนการผลิตงานให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านปริมาณ และคุณภาพที่กำหนด - แก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ปกติ และราย...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
36 . BOI STAFF
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง,เจ้าหน้าที่ บี โอ ไอ ,ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. นำเข้าวัถุดิบและเครื่องจักร 3. ตัดบัญชีวุตถุดิบและเครื่องจักร

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ม.ค. 61
37 . Production Supervisor
บริหารจัดงานในสายการผลิตให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
38 . Die Engineering (แม่พิมพ์โลหะ) Ass't Supervisor
- Die Design - Management Die Engineering Department - Prepare Data support Top management -follow up Die New Model and Negotiable with Die Maker ,Document Die making Report -Control Material use ...

H-ONE PARTS (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 61

H-ONE PARTS (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
40 . Sale Staff
1. จัดทำ Invoice Packing / Credit / Debit 2. จัดทำ Report ต่อเดือนให้ทันตามกำหนด 3. จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามแผนการส่งมอบแจ้งให้ลูกค้าทราบสถานะ Order 4. คีย์ In...

บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ