เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . HR Manager
ดูแลบริหารงานด้านบุคคลและธุรการทั้งระบบ ได้แก่ - งานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน,งานสวัดิการ,งานแรงงานสัมพันธ์, ให้ดำเนินไปตามระบบและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย - ศึกษาวิเคราะห์เสน...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มี.ค. 61
42 . Import-Export Officer
Job Summary To Handle BOI, Import & Export Duties & Responsibilities 1. Submit formula to BOI. 2. Issue document for submit machine to BOI. 3. Raw material stock refund. 4. Prepare document...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มี.ค. 61

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
15 มี.ค. 61
44 . Maintenance Technician
1.1ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน 1.2รับใบแจ้งซ่อมจากหัวหน้างาน และจ่ายงานให้เหมาะสม 1.3ดูแลเครื่องจักร แ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
20 มี.ค. 61
45 . Document Controller
• Maintains and develops the filling archiving system in the Quality Control dept. of Shipyard Business division. • Encodes results of inspection to standard quality forms with the guidance of the qu...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 มี.ค. 61
46 . Production Engineer (Laemchabang branch)
Working Area : Laemchabang Industrial Estate, Chonburi Responsibilities & Accountabilities • To improve Production Effectiveness • Arrange meeting and co-ordinate with other department to get and s...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Up to company structure
16 มี.ค. 61
47 . Sale Coordinator (Marketing)
- ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างลูกค้าและหน่วยงานภายในบริษัท การร่วมประชุม และการรายงานลูกค้า - ยืนยันตารางการจัดส่งแก่ลูกค้าทั้งโช๊ครถยนต์ และโช๊ครถจักรยานยนต์ - จัดทำใบเสนอราคา/ Cost d...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 positions
เงินเดือน Negotiable
19 มี.ค. 61
48 . Safety Officer
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสถานประกอบการให้ดำเนินกิจการสอดคล้องกับกฏหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุม ติดตามแก้ปัญหางาน ตรวจสอบ เสนอแนะ เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภั...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 positions
เงินเดือน Negotiable
19 มี.ค. 61
49 . Production Engineer
- สนับสนุนฝ่ายผลิตในการวางแผนติดตั้งเครื่องจักรใหม่ - ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ด้วยการออกแบบ Jig-Fixture, PLC เป็นต้น - ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และทำการปรับปรุงพ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 Position
19 มี.ค. 61
50 . จนท.ควบคุมเอกสาร (Document Control)
ทำหน้าที่จัดเก็บ บันทึก ควบคุมเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO งานเอกสารราชการต่าง ๆ

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มี.ค. 61
51 . QA INSPECTOR
1.ตรวจรับวัตถุดิบก่อนเข้าคลัง,ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข ป้องกันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำรายงานการผลการ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
52 . PROCESS ENGINEER
- Process Improvement / Cycle Time / BOM / PPAP / APQP - Control & Monitor staff in Engineering Division - New project development

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
53 . วิศวกร (ทดสอบสมรรถนะยานยนต์)
- สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดภาคสนาม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์และทดสอบงานด้านการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม - ลดต้นทุนและกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ - ตรวจสอบข้...

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
54 . Process Design Engineer I Urgently
Conduct feasibility Studies and coordinate to evaluate project economics – Prepare design basis memorandums, process design specification, capital budget appropriation - Ensure designed facility confo...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
เงินเดือน 40,000 THB or Negotiable
20 มี.ค. 61
55 . แม่บ้านทำความสะอาดอ๊อฟฟิศ
-ทำความสะอาดตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลเรื่องเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่มาติดต่อประสานงาน

บริษัท ฟอร์คลิฟท์ โตเกียว เซอร์วิส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
57 . GA&Admin Staff ปฏิบัติงานที่ปิ่นทองแลนด์
1.ติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 2.ดูแลเอกสารงานธุรการและรวบรวมเอกสารประจำเดือน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน อาทิ ชุดฟอร์มฯ - จัดเก็บข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน และสถิติ ขาด ลา

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
20 มี.ค. 61

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 มี.ค. 61
59 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO(DCC) & Admin
- จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก - ควบคุมดูแล, จัดเก็บ, แจกจ่ายและเรียกคืนเอกสารในระบบคุณภาพและระบบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก - ตรว...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
60 . PM Planner
-จัดทำแผน PM / ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกัน Break Down -รายงานค่าใช้จ่าย / อะหลั่ย -สนับสนุนกิจกรรม TPM -ประสานงานกับผู้รับเหมา, ซัพพลายเออร์, ทีมซ่อมบำรุง -ควบคุมการจัดซื้อ อุปกรณ์ อะหลั่...

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มี.ค. 61
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ