เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 595 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . สมุห์บัญชี
ตรวจสอบงบการเงิน,cashflow, กระทบยอดงบการเงิน,ปิดบัญชี,ดูแลด้านงบการเงิน,ตรวจสอบสต็อก,จัดทำงานรายงานด้านAR, AP GL

บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
17 มี.ค. 61
162 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร และหาแนวทางการแก้ไข 2. นำเสนอโครงการปรับปรุง และจัดทำ Lay Out เครื่องจักร 3. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเพื่อ Support Line การผลิต 4. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานภายในแผนกและจัดท...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
163 . Technical Engineer Staff(Working at Chonburi Site)
- Analysis,Design and control all NVH testing process that meet the objective with customer's requirment both of internal and external

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
13 มี.ค. 61
164 . Production Engineering (Converter) Junior Manager (Amata Nakorn, Chonburi)Urgently Required !
-Implement and set up converter process (welding) followed procedures based on customer requirements and specification. -Managing and controlling converter production process and team. -Conducti...

Tokyo Roki (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
19 มี.ค. 61
165 . หัวหน้าแผนกบัญชี - การเงิน
• ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, 3, 53...

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30-50 K (สามารถต่อรองได้)
19 มี.ค. 61
166 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้านพักมาที่บริษัทฯ - ขับรถตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย - บ้านพักผู้บริหารอยู่ หมู่บ้านคาซาลูน่าบางแสน - ที่ทำงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตำลง
16 มี.ค. 61
167 . หัวหน้าหน่วยงานวิศวกรรม
- ระบบงาน PM TPM, QCC & Kaizen และ SAP - สามารถควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต และ งานโครงการ - งานที่ได้รับมอบหมาย - เป็น ผชร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มี.ค. 61

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
169 . Safety&Environment Senior OfficerUrgently Required !
1. Create, maintain and improve safety in the workplace 2. Develop, implement, monitor and review safety, health and environment strategies, policies, procedures and practices of the company 3. Revi...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
20 มี.ค. 61
170 . Logistic Engineer
1. วางแผน และวิเคราะห์การส่งออก และการจัดการสินค้าคงคลัง 2. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง การรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3. วางแผนการขนส่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ย...

EXEDY Friction Material Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable.
15 มี.ค. 61
171 . Sale Representative (ชลบุรี)
- ดำเนินการแสวงหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของสถาบันฯเพื่อให้บรรลุยอดขายโดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจ - เดินทางไปพบลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่อย่างสม่ำเสมอ - ...

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
172 . Production Foreman
1. ปฏิบัติงานการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ดูแลการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบและ Semi Product ในพื้นที่ที่กำหนด 3. บันทึกปริมาณการใช้วัตถุดิบและ Semi Product 4. Samping Product เพื่อตรวจสอบ Spec...

Nippon Paint (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
13 มี.ค. 61
173 . Sales ขายเหล็กม้วน / แถบสลิต ( บริษัท สยาม ไทโย สตีล จังหวัดชลบุรี )
1.นำเสนอขายสินค้าประเภทเหล็กม้วน / แถบสลิต ให้กับลูกค้า 2.สรรหาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ 3.รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเก่าโดยคอยติดตามงานและเสนอสินค้าใหม่ๆและคอยติดต่อสื่อส...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 61
174 . Sale Engineer @Chonburi
1. Helping and recommending customers to apply the products of the company accurately and in accordance with customer needs. 2. Analyze and solve problems with customers using the company's products ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
16 มี.ค. 61
175 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
176 . HR ManagerUrgently Required !
Manage and monitor overall Admin. (HRM, HRD, ER, Safety, Facility), Deal and contact to Government entity. Manage compensation, Welfare and benefit, Supervise staff.

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
17 มี.ค. 61
177 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ทำหน้าที่ประจำเครื่องจักรปั้มโลหะ และทำความสะอาดเครื่องจักร 2. ปั้มงานตามใบสั่งผลิต ที่ได้รับจากหัวหน้างาน 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิต และคัดแยกของดี ของเสีย ออกจา...

บริษัท วรรณา แมนูแฟคทอรี่ ไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท / 330 บาท
14 มี.ค. 61
178 . Sales Staff (25K-45K) - Chonburi
- To maintain the existing client and expand the new clients - Be a window person between clients and the company - Others as per assigned by supervisor

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 baht - 45,000 baht
19 มี.ค. 61
179 . QA Engineer
- Conduct internal quality and process audits with records, follow up and verify the corrective actions. - Control the calibration system for equipment used. - Establish the Documentation and re...

บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มี.ค. 61
180 . Injection Manager
Control Production Plan-follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มี.ค. 61
 พบ 595 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ