JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรบริการเทคนิค
1.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนของงานสี งานปูน และงานบล็อคของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.งานอบรมและบรรยาย...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
18 ก.ย. 62
22 . Sales Executive & Marketing Coordinator
- ช่วยวางแผนและดูแลด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและงานขาย - ช่วยจัดทำเครื่องมือทางการตลาดและการขาย เพื่อส่งเสริมยอดขายให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าและเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใ...

บริษัท แพนเด็ค จำกัด
เงินเดือน 18,000(ไม่รวมค่าน้ำมัน+ค่าพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+Commission)
18 ก.ย. 62
23 . นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว (ธุรการคีย์ข้อมูล)
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - จัดเก็บเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 **สามารถทำงานระยะยาวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2562**

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน วันละ 325 บาท
18 ก.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบสต๊อกสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง - สรุปรายงานสต๊อกทุกสิ้นเดือนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
18 ก.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน(AR)ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน - LC,TR,PN (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
18 ก.ย. 62
26 . พนักงานรับส่งเอกสาร
- รับส่งเอกสารบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท
18 ก.ย. 62
27 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ซื้อสินค้า / ยกสินค้า / จัดส่งสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ล้างและดูแลรถยนต์ของบริษัท

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
18 ก.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา เครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานกับฝ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( ชั่วคราว )
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเรียงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
30 . PL/SQL Programmer Analyst
Job Purposes: Maintaining and developing application and databases to support software requirements accurately and properly. Principal Accountabilities: 1. Develops and maintains applications and ...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-40,000
18 ก.ย. 62
31 . เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์
1. จัดการดูแล ให้ข้อมูลสินค้า และตอบลูกค้าตามช่องทาง Social Media ของบริษัท (Facebook, Instagram, Twitter, Line Official) ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 2. จัดการดูแล ข่องทางการขายออนไลน์ของบริษัท (เว็บไซ...

บริษัท ออดินริค-ไทย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
18 ก.ย. 62
32 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 62
33 . Sales Promoter (พนักงานขายประจำหน้าร้าน)รับสมัครด่วน !
* ยื่นขายสินค้าประจำสาขา * ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า * แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขาย * จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
18 ก.ย. 62
34 . พนักงานชั่วคราว Operation Staffรับสมัครด่วน !
- งานด้านการรับชำระเงินโอน ออกใบเสร็จและบันทึกตัดรับชำระ - บันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบ , จัดเรียงเอกสาร / ถ่ายเอกสาร , จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - ช่วยยิงบาร์โค๊ตเปิดบิลขายรายวัน (ทั้...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน รายวัน 350 บาท + เงินพิเศษ
18 ก.ย. 62
35 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
• ดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรม • เสนอขายสินค้า Communication Headset IP Phone (Audio codes) ,Gateway,SBC,video ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวแทนขาย IP Phone Communication • conferane Solution •...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
36 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
* ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง * สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า * แน...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
37 . ด่วนมากกกก!!! รับ Senior Accountingรับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้และตัดรับชำหระหนี้ออนไลน์ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • กร...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 62
38 . พนักงานแผนกสต๊อก(สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด - เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์ - ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 350 บาท/วัน + ค่าเบี้ยขยันมาเช้า+ ค่า OT + เบี้ยพิเศษ
18 ก.ย. 62
39 . Sales Executive
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท จัดทำข้อมูลลูกค้า รายงานการขาย ใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายข...

A.T. SYNERGY INTERTRADE CO.,LTD.
18 ก.ย. 62
40 . Export Oversea (English & Chinese)รับสมัครด่วน !
-Coordinate with Oversea agent and client by email or telephone -Issue quotation as customer requested including respond with oversea inquiries. -Follow up shipment and coordinate with internal wit...

บริษัท ดอลฟิน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ย. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ