JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร,ช่างเทคนิคออกแบบเขียนแบบงานสร้างเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบสร้างเครื่องจักร jig fixture ใช้ โปรแกรม 3D , SOLIDWORK / UG

บริษัท ซีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ / โบนัส
15 Jun 19
2 . Technical Support
1. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX, Call Center, อุปกรณ์ IT ให้กับลูกค้า 2. ดูแล และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าหน้างานหรือเบื้องต้นที่สำนักงาน 3. อื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท ไอ-ไดนามิค เทคโนโลยี จำกัด
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
3 . Project Manager
1.บริหารโครงการ 2.จัดทำ Proposal สำหรับนำเสนองานต่างๆ 3.วางแผนทำงานโครงการร่วมกับทีมขาย/ติดตั้ง/จัดซื้อ 4.จัดทำงบประมาณที่ต้องใช้บริหารโครงการ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
4 . ช่างติดตั้ง (อุปกรณ์อิเล็ครทอนิค)
-ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค (เครื่องเสียงรถยนต์, เครื่องเสียงบ้าน, กล้องวงจรปิด, ระบบ GPS,ระบบความปลอดภัย)

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายตลาด
1.วางแผน จัดการระบบ ควบคุม การทำงานด้านการตลาด 2.วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม การตลาด ทั้ง Offline / Online 3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เครื่องมือทางการตลาด ที่จะนำมาใช้ในแผนพร้อมแนวทางการนำเสนอ 4.วิเคราะห...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
6 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
7 . วิศวกรไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า
• ควบคุมดูแลงานติดตั้งและงานทดสอบของโครงการต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. (Renovate relay protection, Renovate CSCS project) • ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบป้องกัน (Relay Protection) ภายในสถานีไฟฟ้า ...

Energy Automation Co., Ltd.
5 Position
14 Jun 19
8 . พนักงานสนับสนุนการขาย (Part Time)
- ดูแลพื้นที่การขาย - ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า - ดำเนินตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
14 Jun 19
9 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาดประจำออฟฟิต - รีดผ้าทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท พี เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้งบริษัท/ตามตกลง
13 Jun 19
10 . พนักงานร้านอาหาร IKEA (Part-Time)
- ดูแลพื้นที่ห้องอาหารอิเกียให้สะอาด และพร้อมบริการลูกค้าเสมอ - สามารถเรียนรู้ และให้ความสนับสนุนหน่วยงานภายใน เช่น แผนกครัว แผนกร้านอาหาร (HEM) และ SFM& Bistro - สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความส...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
Salary 64 บาทต่อชั่วโมง
12 Jun 19
11 . ผู้ช่วยช่าง
ลักษณะงาน - ซ่อมอุปกรณอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องมือแพทย์

บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000
11 Jun 19

บริษัท ครีเอท อินทีเรีย 99 จำกัด
1-2 อัตรา
11 Jun 19
13 . พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Part Time)
- บริหารจัดการสินค้า เช่น การเติมสินค้า, หยิบสินค้าจากคลังสินค้า - ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แฮนด์ลิฟท์ - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า - ดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงสามารถใ...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
10 Jun 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs