JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  70 Positions      
Sort By 
1 . Project Manager(ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ - จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร - แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วน - ควบคุมงานใ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Aug 19
2 . System Analyst (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา(ออกแบบ)ระบบงานข้อมูล ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 บาท
22 Aug 19
3 . ช่างเทคนิค ( สาขาพระราม 2 )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องตัด CNC - วางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดส่ง - ควบคุมบริหารจัดการสต๊อก ในหน่วยงาน * ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
4 . Programmer (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis - Programmer - Application Developer ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 60,000 บาท
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับพนักงานงานขาย 2.จัดทำเอกสารทางธุรการที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ** วันอาทิตย์ หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. - ตรวจสอบทำเงินเดือนพนักงาน - ติดตามสอบถามประเมินผลต่างๆ - ประสานงานกับบุคคลในองค์กร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

HR Pro Security and Services Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000 +
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี Express
- พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่าย...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 16,000 - 23,000 บาท
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
Project บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขากิ่งแก้ว) (สามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
3 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ประสานง​าน และควบคุมคลังสินค้า
เเพคสินค้าตามออร์เดอร์ online ลงจำนวนสินค้าที่ขายรายวัน ทั้งร้านค้า ลูกค้าonline เก็บจำนวน สต๊อก-ยอดขาย กับคู่ค้า ร้านค้า (ทุกสิ้นเดือน) ลงข้อมูลรายละเอียดคู่ค้าในระบบIMS ประสานงานร้านค้าเเจ้งส่ง...

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
1 Position
Salary 14,000 หรือตามตกลง
21 Aug 19
12 . Audit Assistant
• Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. • Survey the activities and audit work assignments in order to consider the nature of ope...

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
13 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
14 . Supervisor Microbiologist / Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)(SGS-HR)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริท
21 Aug 19
15 . ช่างแพทเทิร์น
- สามารถทำแพทเทินขึ้นตัวอย่างเสื้อผ้าผู้หญิง และเด็ก - สามารถ ขึ้นตัวอย่างสินค้า ได้ - ตรวจแพทเทิน เช็ดสเปคแบบแพทเทินของลูกค้า - สร้างแบบแพทเทินตามลูกค้า เกรดไซส์ตามไซส์สเปค

NGG Group
2 Position
Salary 15,000+
21 Aug 19
16 . นักศึกษาฝึกงาน ทรัพยากรบุคคล/บัญชี/ไอที (รับตลอดปี)
ทรัพยากรบุคคล>> ฝึกงานด้าน PAYROLL / RECRUITMENT / ADMIN บัญชี >> ดูแลงานด้านบัญชี IT >> ดูแล Support หน่วยงาน IT

NGG Group
10 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
17 . LEASING (เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เช่าและการตลาด)
- สำรวจหาพื้นที่ในการเปืดสาขาใหม่ - วิเคราะห์ความน่าลงทุนของพื้นที่เป้าหมาย - เจรจาตอ่รองเช่าพื้นที่รวมถึงการต่อสัญญาร้านสาขาเดิมกับเจ้าของพื้นที่ - เจรจาต่อรองขอลดราคาเค่าเช่าสำหรับร้านที่ขาดทุน ...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
18 . Jewelry Designer
1. ออกแบบเครื่องประดับ สไตร์งานยุโรป 2. ออกแบบงานโดยคอมพิวเตอร์หรือสเก็ตมือ 3. ออกแบบชิ้นงานตาม Concept หรือตามความต้องการของลูกค้า Research และ Update เทรนใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานให้กับบริษัทได้ 4. ส่...

NGG Group
1 Position
21 Aug 19
19 . Android / iOS Developer
- ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android - วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไอที หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการพัฒนา JAVA สำหรับ Android - คว...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
20 . Sale & Marketing (ทองคำ/เพชร/พลอย)
- ดูแลงานในด้านการขายแบบออนไลด์ วางแผนการขายเพื่อให้ยอดขายเติบโต - วางแผนการตลาด , การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ , การสื่อสารต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ...

NGG Group
5 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  70 Positions      
Sort By 
Disability Jobs