JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PC Supervisorรับสมัครด่วน !
1. อบรมพนักงานให้มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบและดูแลการทำงานของพนักงานในเขตที่รับผิดชอบ เช่น เวลาการทำงาน เช็คบัตรตอก และการทำงานล่วงเวลา ฯลฯ 3. สรรหาพนักงาน ในเขตที่รับผิดชอบ 4. ...

บริษัท ออดินริค-ไทย จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
2 . Supervisor - Trade Channelรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน ! (มีประสบการณ์)
1. บันทึกบัญชี ด้านรับ-จ่าย 2. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกเดือน 3. บันทึกทรัพย์สิน ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน 4. รบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นภาษี ภงด.3,ภงด.53 (มีความรู้ภาษาษีเบื้องต้น) 5. มีความรู้ทางด้า...

Primo Food and Beverage Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-23,000
18 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานเรื่อง Spec สินค้ากับหน่วยงานที่ขอซื้อ 2. จัดหาร้านเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องการได้ 3. จัดทำใบสั่งซื้อ ออก PO ,Pr /เมล์ ใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้บริษัทที่สั่งซื้อ 4. ติดตา...

Primo Food and Beverage Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 -20,000
18 ส.ค. 62
5 . Area manager (สายกาแฟ เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ,ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำสาขาในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 2.ติดตามการแก้ไข้ปัญหา,ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงาน,ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงา...

Primo Food and Beverage Co., Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000
18 ส.ค. 62
6 . Cook / Barista สาขาสาทร
-รับผิดชอบในการเตรียมและทำอาหารเช้า -จัดทำเอกสารรายการสั้งซื้อวัตถุดิบ -ตรวจเช็คและสั้งซื้อรายการวัตถุดิบประกอบอาหารต่างๆได้ -ชงเครื่องดื่ม ร้อนเย็น ตามสูตรของทางร้าน

Primo Food and Beverage Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000
18 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
18 ส.ค. 62

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ (ทั้งทาง จดหมาย,โทรศัพท์ และ อีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดส่ง
วางแผนการจัดส่งคอนกรีตให้ลูกค้า โดยเป็นตัวกลางคอยประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และพนักงานขับรถ เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน 15,750.- บาท ขึ้นไป
18 ส.ค. 62
11 . Pre-Sales Support (Key Account Team)
- ดูแลแก้ไข พร้อมให้คำปรึกษา ปัญหาการใช้งานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาร์ปให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรณ์ หรือ กลุ่มลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ - สนับสนุนทีมขายในข้อมูลเชิงเทคนิค - ประเมินการแก้ไขปัญหา และราคาในการส่งซ่...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
17 ส.ค. 62
12 . Supply Chain Executive
- Interact with Supply planning, from Factory, Transport to Warehouse to ensure sufficient inventory level in distribution center to support selling plan. - nalyse demand forecasts versus actual...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
13 . Sales Supervisor (Key Account Big C)
- Be responsible for overachieving and exceeding assigned sales target. - Retaining and developing the relationship between customers and company via product brand and service like a business custome...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
17 ส.ค. 62
14 . Pre-Sales Consultant (Notebook, Network)
- Communicate with customer, commercial sales, and project management team for appropriate computer and network equipment IT solutions and design. - Training skill product and Support sales teams. -...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
17 ส.ค. 62
15 . Budget controller Analyst
•Perform data analysis - planning - budgeting •Control budget usage •Predict the budget required •Make a summary report To present the budget •Provide budget control database. •Budget control an...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
17 ส.ค. 62
16 . Sales Information
-รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย ยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด -จัดทำสรุปรายงานยอดขายของพนักงานขาย เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานขายทุกๆเ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
17 ส.ค. 62
17 . Sales Representative (โซนกรุงเทพ)
1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม แล...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
17 ส.ค. 62
18 . Event Van
ลักษณะงาน 1. ขับรถขายสินค้าตามงาน Event ต่างๆ 2. รู้จักการทำโปรโมชั่น เสนอขายสินค้าได้ 3. เดินทางไปขายของ งาน Event ต่างจังหวัด

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
19 . Stock Officer
1. จัดเก็บ, รวบรวม, บันทึกเอกสารต่างๆ ในแต่ละวัน 2. เช็คสต็อก ประมาณการ และสั่งเบิก วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน 3. เอกสารที่ใช้ในงานMO, สมุดบัญชี/บัตรเอทีเอ็ม, ตราสารต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
17 ส.ค. 62
20 . Sales Operation
1. สามารถดูแลทีมขายในเรื่องการ Training ต่างๆได้เป็นอย่างดี 2. รู้จักทักษะการขายที่ดี สามารถ Coaching ในทีมได้ 3. สามารถสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายในการขายได้เป็นอย่างดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
17 ส.ค. 62
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ