JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5,358 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า (Import Officer)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับชิปปิ้งและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า - จัดทำเอกสารยื่นขอ อย. และ มอก. - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับทางราชการ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 18,000
25 May 19
2 . IT Support/Programmer
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ Incoming Inprocess Final process - ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คัดแยกงานดี-งานเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ด...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดแผนและงบประมาณการฝึกอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตรอบรม - จัดแผนพัฒนารายบุคคล - ติดตามการฝึกบรมตามแผน - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงมาตราฐานการฝึกอบรม - สรุปการฝึกอบรมและจัดทำ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหาSupplierใหม่ๆเข้ามาให้บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - วางแผนการจัดซื้...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 19
7 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- Infrastructure & Network • ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก • ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายใน • อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 May 19
8 . Pre-Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. งานด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ 1.1 สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับทีมขาย 1.2 Training ด้านเทคนิคของสินค้าให้กับทีมขายและ technical support 1.3 Training สินค้ากรณีหลังการขายและลูกค้าต้องการบริกา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 May 19
9 . Sales Promoter (พนักงานขายประจำหน้าร้าน)รับสมัครด่วน !
* ยื่นขายสินค้าประจำสาขา * ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า * แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขาย * จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
25 May 19
10 . ครูผู้ช่วย (โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเด็กอายุ 1.8 ปี - 6 ปี - ผู้ช่วยในห้องเรียน ประสานงานกับคุณครูประจำชั้น

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+อาหารกลางวัน+ชุดฟอร์ม
25 May 19
11 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
* ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง * สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า * แน...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 May 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 2. จัดทำโครงสร้าง Job Description และ KPI พร้อมติดตามผล 3. จัดเตรียมอบรมพนักงานใหม่ ทำแผนการอบรมสอนงานของทุกแผนก 4. จัดเตรียม Training Year Plan พร้อมติดตามผล 5. ง...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
13 . พนักงานแผนกสต๊อก(สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด - เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์ - ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน + ค่าเบี้ยขยันมาเช้า+ ค่า OT + เบี้ยพิเศษ
25 May 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ/เจ้าหน้าที่บัญชีจ่ายรับสมัครด่วน !
-ติดตามงานโครงการของบริษัท จัดทำใบวางบิลตามผลงานที่แล้วเสร็จ ติดตามยอดเงินรับชำระ -ประมาณการยอดสั่งซื้อสินค้า เข้าโครงการ ติดตามใบเซ็นรับมอบงาน เพื่อสั่งทำจ่าย SUPPLIER -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 19
15 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย vb.net 2.สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้งาน MS SQL server 3.เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพัฒนาระบบ Transportation 4.สามารถพัฒนาระบบ windows application, web service, windows api 5.ส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
25 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำพระราม 3, ประจำกิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามใบขออัตรากำลัง - วางแผนการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการ - วิเคราะห์ช่องทางการสรรหาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ค...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
4 อัตรา ด่วน
Salary 15,000 - 25,000 บาท
25 May 19
17 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล/จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร 2. สรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 4. ติดต่อประสานงานภายใน และนอกหน่วยงาน 5. ทำรายงานให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท
25 May 19
18 . จนท.ศูนย์บริการ (ประจำสาขาทุกจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1.ให้บริการแพ็คสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 2.ตรวจรับ และ จ่ายสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.คีย์ข้อมูลการใช้บริการเข้าระบบ 4.ให้คำแนะนำลูกค้าในส่วนค่าบริการในการใช้บริการ และ การบริการต่างๆได้ 5.ปฎิบัติงานตามผู...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
จำนวนมาก
Salary 10,000 - 13,000 บาท
25 May 19
19 . พนักงานคลังสินค้าห้องเย็น ประจำพระราม 3 , คลังกิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้า - ออกพร้อมแพ็คสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 2.ตรวจเช็คและคัดแยกสินค้าในห้องเย็น 3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 May 19
20 . ติดรถส่งของ / คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ติดรถส่งของ ยกของ ส่งของตามที่สถานที่ต่างๆ 2. คลังสินค้า แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า

บริษัท นานมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary 9,750 + OT
25 May 19
  5,358 Positions      
Sort By 
Disability Jobs