เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
21 ต.ค. 61
2 . ช่างติดตั้งและซ่อมกล้องวงจรปิด,คีย์การ์ด,ชุดกันขโมยรับสมัครด่วน !
มีประสบการณ์การติดตั้งกล้องวงจรปิด แก้ไขปรับเปลี่ยนซ่มบำรุงก้ล้องวงจรปิด,ติดตั้คีย์การ์ด ติดตั้งชุดกันขโมย

บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 61
3 . Telesalesรับสมัครด่วน !
รับโทรศัพท์ตอบข้อซักถาม แนะนำสินค้า โทรตามลูกค้าเพิ่มยอดขาย ปิดการขาย

บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
4 . Salesรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - ติดต่อพบปะลูกค้าที่นัดหมาย - รายงานการพบลูกค้า - เสนอราคา - ปิดการขาย

บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์และความสามารถ
21 ต.ค. 61
5 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคาสินค้า - ส่ง Email ให้ลูกค้ารับทราบเรื่องการอบรมหรือสัมมนา - ตอบคำถามลูกค้า - ติดตามงานลูกค้าเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง

บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
21 ต.ค. 61
6 . Operation Strategy Development Officer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ออกแบบ Digital Self Service บนระบบ IVR และ Speed Recognition ตาม Customer Journey เพื่อเพิ่ม CSI Score - ดำเนินการ UAT เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบให้ทำงานถูกต้อง และทดสอบในมุมของ Customer Experien...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์
21 ต.ค. 61
7 . Call Center Supervisor (English Skill)
- To Answer agent questions regarding best practices or difficult calls - To Identify operational issues and suggesting possible improvements - Monitoring and evaluating agent performance, providing...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
21 ต.ค. 61
8 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
21 ต.ค. 61
9 . Platform Officer
- รวบรวมความต้องการ, ออกแบบ, สนับสนุนโครงการพัฒนาบริการของ ACC ให้กับลูกค้าผ่านทาง Digital Channel - สนับสนุนงาน Digital Content และ Online Service เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่างทางออนไลน์ - ประสานงาน...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
10 . AIS Fibre Contact Center (Info Skill) (Thai/English)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ AIS Fibre ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 +++
21 ต.ค. 61
11 . AIS Contact Center รับสมัครวันที่ 19-20 ต.ค. 61 (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที)Urgently Required !
เปิดบ้านรับสมัครงาน วันที่ 19-20 ต.ค. 61 ณ อาคาร AIS Tower 1 ชั้น 10 - เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
21 ต.ค. 61
12 . Part-time ประจำทีม Social Media (นศ. ที่กำลังศึกษา ป.ตรี)
- ติดตามข้อคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใน Social Media และส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานขั้นต่ำวันละ 4 ชั่วโมง ***ไม่มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากค่าจ้างร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ชั่วโมงละ 50 บาท
21 ต.ค. 61
13 . AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที)Urgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000++
21 ต.ค. 61
14 . Service Quality Assurance Officer (QA) (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Call Center เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
21 ต.ค. 61
15 . Knowledge Base Development StaffUrgently Required !
- Customize และ Maintenance ข้อมูลบน CSM Knowledge Base (SharePoint) - ดูแลข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ และ Multimedia ต่างๆ - ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านช...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
16 . AIS Contact Center (English Skill)
-Dealing with foreign customers via the telephone -Provide customers with product and service information -Handling customer enquiries and solving problems -concerning company services and product...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
21 ต.ค. 61
17 . AIS Contact Center ภาษาไทย (Full Time)Urgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 ++
21 ต.ค. 61
18 . Sales Supervisor (ดูแลทีม Direct Sales) ประจำ เขตธนบุรี
คุมทีมงานขายระดับพื้นที่ เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น - ดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่ก...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
เงินเดือน 22,000-30,000 +คอมมิชชั่น +ค่าเดินทาง
21 ต.ค. 61
19 . พนักงานขายโซนธนบุรี พระราม2 สุขสวัสดิ์*วุฒิม.6ขึ้นไป เงินเดือนประจำ13,000+com
พื้นที่ปฏิบัติงาน : ฝั่งธนบุรี ( สามารถเลือกพื้นที่ทำงานได้ ) เน้นเขต : ธนบุรี, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ, ธนบุรี, บางขุนเทียน,พระราม 2, สุขสวัสดิ์ เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 + ค่า Commission + ค่าเดินท...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 13,000 บาท +เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง(2,500 บาท) + ค่าคอมมิชชั่น + สวัสดิการ
21 ต.ค. 61
20 . True Careers : 25-26 ต.ค. เปิดรับสมัครวุฒิ ม.6 - ปวส. เข้าร่วมงานกับทรูครั้งใหญ่รับสมัครด่วน !
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) True Careers Day 25 - 26 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา : 13:00 น. ณ อาคารไทยซีซี ชั้น 3 ( BTS สุรศักดิ์ ) --------------------------------------- ผู...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย มากกว่า 25,000 บาท/เดือน
20 ต.ค. 61
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ