JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขาย / Sales Executive
- นำเสนอสินค้าของบริษัทเข้าโครงการระดับกลาง - ออกงาน Event ออกบูธต่างๆ - ติดต่อเจ้าของโครงการและบริษัทออกแบบและผู้รับเหมา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
17 พ.ค. 62
2 . วิศวกรสนาม / Site Engineer (Civil)
• ตรวจสอบแบบก่อสร้าง (Shop drawing) รายการประกอบแบบ และเอกสารก่อสร้างอื่น ๆ • ตรวจสอบงานก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงาน...

บริษัท ศศิ ดีแอนด์เอ็ม จำกัด
17 พ.ค. 62
3 . Sales Executive
- รับผิดชอบนำเสนอขาย น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิด ของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด
17 พ.ค. 62

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000
16 พ.ค. 62
5 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
- ทำหน้าที่สำรวจและตรวจวัดงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศเสียจากปล่อง และในบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม - รวมทั้งตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

บริษัท ซีคอท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62

บริษัท ซีคอท จำกัด
16 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ (สรรหาว่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ฝึกอบรม กิจกรรมสัมพันธ์ ธุรการ) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีคอท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ