JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
20 พ.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 18,000++
20 พ.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงาน 5 วัน หยุด 2วัน แ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
20 พ.ค. 62
4 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำโชว์รูม สาขาพระราม 2รับสมัครด่วน !
- ดูแลต้อนรับลูกค้า - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า - รับเรื่องและแก้ไขปัญหา ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000
20 พ.ค. 62
5 . IT Support ประจำโชว์รูม วิภาวดีรังสิต (ติดสมบัติทัวร์) รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหา Hardware,software,network 2.มีความเข้าใจระบบ IP Phone เบื้องต้นรวมถึงการแก้ปัญหา 3.สามารถทำงานเป็นทีม และรู้ระบบ Infrastructure 4.มีความเข้าใจการทำงาน Project 5.กระตือรือร้นในงานที่ไ...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Call Center (ประจำสาขาวิภาวดี ซ.13) ด่วนๆๆรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้าน call center ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 4.โทร...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
20 พ.ค. 62
7 . Graphic Designer (ประจำสาขาวิภาวดี) "กรุณาแนบผลงานมาด้วย"
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ผลิตและออกแบบสื่อภาพนิ่งทุกประเภท 2.ออกแบบ จัดทำสื่อมาตฐาน และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ 3.มีความคิดสร้างสรรค์ 4.มีความอดทน ตรงต่อเวลา...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
20 พ.ค. 62
8 . Programmer สาขาวิภาวดี (ข้างสมบัติทัวร์)
- พัฒนาระบบ Wabapplication -ปรับปรุงแก้ไขระบบ

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
20 พ.ค. 62
9 . ช่าง EM,GS,ประจำสาขา เสรีไทย และเกษตร ด่วน!!!
1. บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ 2. บริการซ่อมเครื่องยนต์ 3. เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ต่างๆได้ 4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานช่างตัวถังและสี (เคาะ,พ่น,ขัด,ประกอบ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่งาน: - ช่างเคาะ - ช่างโป๊ว - ช่างขัด - ช่างประกอบ - ช่างพ่นสีรถยนต์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
20 พ.ค. 62
11 . Sales Executive
สาขาเปิดรับสมัครงาน 1. สาขาเสรีไทย 2. สาขาเกษตร-นวมินทร์ 3. สาขาเพชรเกษม 4. สาขาราชพฤกษ์ 5. สาขาพระราม 2 6. สาขารามอินทรา(ข้างแฟชั่น) 7. สาขาวิภาวดี (ข้างสมบัติทัวร์) • ให้คำแนะนำและคำปรึก...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 15,000-45,000
20 พ.ค. 62
12 . พนักงานขายประกันภัยรถยนต์ (Telesales)
• ติดต่อแนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับประกันภัย • บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ พร้อมโทรศัพท์ในการติดต่อลูกค้า • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์) • มีการอบรมสอนเทคนิคการ...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน มีฐานเงินเดือนให้ 12,000+ค่าคอม
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
20 พ.ค. 62
14 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
20 พ.ค. 62
15 . จนท.ประสานงานกิจกรรม / Service Operation (Event, Exhibition )
1. ประสานงาน และอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้สถานที่ของบริษัทฯในการจัดอีเวนท์ หรือ กิจกรรมต่างๆ 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงานให้...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
16 . PC ขายน้ำดื่มในศูนย์อาหาร(ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์)
- ขายน้ำดื่มประจำศูนย์อาหารของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ - ดูแลการเติมเครื่องดื่ม น้ำแข็ง การทำความสะอาด การเปิด-ปิดบาร์น้ำ - ทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้าง (เข้ากะตามเวลาที่กำหนด) - วันหยุด 6 วันต่อเด...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน 10,000-12,000บาท
20 พ.ค. 62
17 . จป.วิชาชีพ
- จัดทำทำข้อกำหนด และมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้าฯ - จัดทำแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุ รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดั...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
18 . ช่างระบบ/ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า(ประจำศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคารและเขียนรายงานต่อหัวหน้า ในกรณีมีสิ่งผิดปกติ 2. ทำหน้าที่บำรุงรักษา และ แก้ไข กรณีที่มีการแจ้งซ่อม งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา แอร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
19 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention(เพศหญิง)
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า(ลานโปรโมชั่น)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน ลานโปรโมชั่น ให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ