JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมยา และอุปกรณ์สำหรับให้การพยาบาลลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน คำสั่งแพทย์ และนโยบายของบริษัทฯ - ให้การพยาบาลลูกค้าเปิดเส้นให้ IV - จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการพยาบาล ใ...

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
2 . Payroll Executive
ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ในนแต่ละเดือนของลูกค้า

บริษัท แอซเซ็นเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
3 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
รับทั้งประจำและพาร์ทไทม์

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
22 พ.ค. 62

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
22 พ.ค. 62

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
22 พ.ค. 62
6 . E&I Engineering (ประจำสาขารัชดา)
• ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ข้อกำหนด และเข้าใจรายละเอียดของตัวแบบที่ถูกออกแบบได้ • ควบคุมและตรวจสอบการประเมินราคางานไฟฟ้าระบบให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด • ออก...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
7 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่กฎหมายและจดทะเบียน (ด่วนมาก สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงข้อมู...

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
9 . พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ (พูดจีน) ประจำพัทยา ** Chines Speak** รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและนำเสนองานขาย บริการให้คำปรึกษาโครงการคอนโดให้กับลูกค้า 2.ต้อนรับลูกค้าและประสานงานสำนักงาน 3.ปิดการขายและให้คำแนะนำกับลูกค้า 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเลคท์ เซลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
22 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าทีมขาย (Leader Sales Event) รับสมัครด่วน !
- บริหารยอดขายของทีมให้ได้ตามเป้าหมาย - บริหารทีมงานได้ตามเป้าหมาย - เจรจาปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีเลคท์ เซลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวมอยู่ที่ 30,000-70,000 บาท(ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล)
22 พ.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- ทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่ายของบริษัท - เขียนเช็ค-จ่ายเช็ค - สรุปรายการค่าใช้จ่ายประจำเดือน วันทำงาน จันทร์-เสาร์

M.T.CON GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
-พิมพ์เอกสารตามแบบที่กำหนด -คีย์ข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ -วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น.

M.T.CON GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการบัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเด...

Intercosped (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
15 . Customer Support Officer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 2. วางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด 3. ควบคุมและดูแล เรื่อง งบประมาณการตลาดต่าง ๆ 4. ดูภาพรวมของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อสารออกไป ให้เป็นไปในทิศทาง...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ( Design )รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบลายกระเบื้องให้ Sales และร้านตัวแทนจำหน่าย 2. ออกแบบลายกระเบื้องให้ ลูกค้า และจัดตามแปลนของลูกค้า 3. ออกแบบ Display 4. ออกแบบ แผงโชว์กระเบื้อง 5. ออกแบบ และจัดทำ Art work , สื่อโฆษณา ...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามการจ่ายเงิน - ควบคุมการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย รวมถึงการเบิกชดเชยเพื่อให้เพียงพอในการหมุนเวียน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภ.ง.ด.3, 53, และกรอกแบบ ภ.ง.ด.3, 53, ภพ.30 เพื่...

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
22 พ.ค. 62
20 . Inventory Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) วางแผน และควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง ข้อมูลสินค้าในสต็อกทั้งหม...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ