JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน และบันทึกบัญชีในโปรแกรม(ใช้งานโปรแกรม Express ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ) 2.ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย,จัดทำ ภ.ง.ด 3,53 และนำส่งภาษี 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย นำส่ง ภ.พ 30 ...

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 พ.ค. 62
3 . พนักงานฝ่ายขาย / Sales Executive
- นำเสนอสินค้าของบริษัทเข้าโครงการระดับกลาง - ออกงาน Event ออกบูธต่างๆ - ติดต่อเจ้าของโครงการและบริษัทออกแบบและผู้รับเหมา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
17 พ.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS (ประจำศูนย์ซ่อมจตุจักร) รับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Bts เป็นงานประจำอยู่ในศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า หมอชิตและตามสถานีรถไฟฟ้า - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อเนื่อง หยุดไม่ตรง เสาร์อาทิตย์ , นักขัตฤกษ์,สามารถทำงานเป็นกะได้ สวัสดิการสำหรั...

บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
17 พ.ค. 62
5 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
6 . ช่างซ่อมอุปกร์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
-ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ ของลูกค้าที่ส่งซ่อม -วิเคราะห์อาการเสียหายของเครื่องมือ/อุปกรณ์ -ทดสอบ,ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ -ประเมินรายการอเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการซ่อม -งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-16,000 + เบี้ยขยัน
17 พ.ค. 62
7 . ประสานงานการตลาด
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายการตลาด - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บันทึกรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อกับฝ่ายการตล...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
8 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
-ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน ออฟฟิต บริเวณภายในห้องทำงาน พื้นที่โดยรอบ ทำความสะอาดห้องน้ำ -เสริฟน้ำลูกค้า (เป็นครั้งคราว) -ช่วยงานในกรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงต่างๆ -อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
9 . Telesales (เงินเดือน+Incentive)
- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้านำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัททางโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา, ทำเอกสารบันทึกการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรขายกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและนัดหมาย - สรุปรายงานการการเ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท + Incentive + เบี้ยขยัน
17 พ.ค. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร/ประสานงาน
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + เบี้ยขยัน
17 พ.ค. 62
11 . ERP Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแล แก้ไขปัญหาระบบ ERP,ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือ MIS -ดูแลงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
12 . Online Marketing / Corporate Marketing
- รับผิดชอบงานด้านการตลาด - ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ - วางแผนการตลาดเพิ่มช่องทางการขายลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
13 . Training Engineer
-รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า -จัดทำสื่อการสอน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
14 . Product Specialist & Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและส...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บ.+เบี้ยขยัน+Incentive
17 พ.ค. 62
15 . Sales Engineer / Field Sales
- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินค้า,เพิ่มยอดขาย,สร้างความสนิทสนม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ - หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นให้...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000 บ. + Insentive + ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อม(หากใช้รถตนเอง)
17 พ.ค. 62
16 . Sales Executive
- รับผิดชอบนำเสนอขาย น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิด ของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด
17 พ.ค. 62
17 . พนักงานแนะนำความงาม สาขา BigC สะพานควาย รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าและให้คำแนะนำด้านความงาม 2.ให้บริการด้าน Treatment แก่ลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยในร้าน รวมถึงความสะอาดภายในร้าน 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องทรีทเม้น

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,800 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+โบนัส+โอที+สวัสดิการต่างๆ
16 พ.ค. 62
18 . UI Graphic Designer
- ออกแบบ และจัดทำภาพ Graphic / UI / Motion / Flash Animation สำหรับใช้งานบนสื่อ Digital ต่างๆ เช่น Interactive Program, TouchScreen, Mobile App, Website

บริษัท เอนี่ไอ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 พ.ค. 62
19 . Project Coordinator(งาน Interactive Multimedia)
- ดูแล จัดการ ประสานงานกับลูกค้า และทีม Production - จัดลำดับคิวการทำงาน, และควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เอนี่ไอ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 พ.ค. 62
20 . Junior Developer
พัฒนา Interactive Program สำหรับงาน Event , Museum ต่างๆ

บริษัท เอนี่ไอ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 พ.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ