JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . MIS Staff (งานสถิติ)
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด , ข้อมูลการรักษา , ข้อมูลด้านการบริหาร - นำเสนอข้อมูลในรูปแบบสถิติเพื่อการบริหาร - เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ขององค์กร

TRSC International LASIK Center
21 พ.ค. 62

TRSC International LASIK Center
21 พ.ค. 62
3 . Programmer
- ทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท - ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ - ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบง...

TRSC International LASIK Center
21 พ.ค. 62

ซัมมิท แคปปิตอล
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 30,000-100,000/เดือน
21 พ.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ดูงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบเช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปา และ ระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ -รวมถึงการดูแลสระว่ายนำ้ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
21 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการอาคารชุด
-วางแผนและควบคุม การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่นเจ้าหน้าที่ธุรการ,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก -วิเคาระห์ปัญหาในงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชีธุรการ
(Temporary 6 เดือน) 1.ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 2.งานธุรการทั่วไปด้านบัญชี 3.ปฏิบัติงานในส่วนงาน GL 4.เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานทางภาษี

Thai Wah Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 62
9 . IT Support Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบภายในบริษัทสำหรับ Hardware และ Software ต่างๆ - ติดตั้ง และ Setup PC, Notebook และ Printer - แก้ไขปัญหาทางด้านระบบ Computer - แก้ไขปัญหาทางด้านต่างๆให้กับ User ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโร...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 62
10 . Manager – Quality Assuranceรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งผู้จัดการระบบประกันคุณภาพ: มุ่งเน้นไปที่การวางแผนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและการกำหนดกรอบการดำเนินการและแนวทางที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพ เริ่มการต้นวางแผนโครงการและกำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันแผน...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 62
11 . ประชาสัมพันธ์/บริษัทในเครือ (ธุรกิจขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
• ต้อนรับและบริการลูกค้า/ผู้มาติดต่อภายในบริษัท • รับโทรศัพท์ลูกค้า/ผู้มาติดต่อ ตอบคำถามเบื้องต้นและโอนสายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง • รับจดหมายและพัสดุ และบันทึกลงสมุดรับ-ส่งเอกสาร • งานอื่นๆที่ได้รับหมา...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัทในเครือ/ธุรกิจผลิตยาแผนโบราณ )
- จัดทำสื่อโฆษณาและช่องทางการสื่อสารให้เป็นไปตามที่ อ.ย.กำหนด - รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทและคู่แข่งแล้วจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการประสานงานกับ อ.ย.ในการขออ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (บริษัทในเครือ/ธุรกิจผลิตยาแผนโบราณ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายการตัดใบเบิกสินค้าด้านควบคุมสินค้าคงเหลือ ( IC ) - ตรวจสอบความถูกต้องของ Stock สินค้า - ควบคุมสินค้าใน Stock สินค้า - ควบคุมต้นทุนสินค้าของแต่ละชนิดให้อยู่ในมาตราฐานของบริษัท - งานเอกสาร...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการส่งออก (บริษัทในเครือ)
- ประสานงานฝ่ายขายและโรงงาน ในด้านการขายและส่งสินค้า - สนับสนุนงานของฝ่ายขายด้านการจัดเตรียมสินค้า, งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Forwerder ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
21 พ.ค. 62
15 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (บริษัทในเครือ ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์)
ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 1. ดูแลความปลอดภัยภายในตัวอาคาร และสำนักงาน 2. ตรวจตราบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัย 3. จัดการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเก...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อวัน 447 บาท
21 พ.ค. 62
16 . Helpdesk Support Onsite ที่อาคารวิริยะถาวร MRT สุทธิสาร (บริษัทในเครือ)
Onsite ที่บริษัทลูกค้า ประจำที่อาคารวิริยะถาวร (MRT สุทธิสาร) 1. Stand by ที่ Site ของลูกค้าเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับ Computer PC / Notebook, Printer, LAN 2. สนับสนุนการทำงานด้านระบบสา...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
21 พ.ค. 62
17 . Technical Support (บริษัทในเครือ)
1. Installing managing and Maintaining Software / Hardware 2. Knowledge in MS. Window Server ; DNS, AD, DHCP 3. Experience Software Desktop Management (SCCM, Bigfix, KACE) etc. 4. Communicate with ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถให้กับผู้บริหารระดังสูงตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รับ-ส่งแขก VIP ของผู้บริหาร ตามวาระ 3. ดูแลรักษารถยนต์ที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 1...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป (ยังไม่รวม OT หรือทิป เงินพิเศษที่ได้จากผู้บริหาร)
21 พ.ค. 62
19 . Marketing Executive (เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
-ปฏิบัติงาน ติดต่อประสาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย -ปฏิบัติงานโดยการสำรวจความพึงพอใจและจัดทำรายงาน -ปฏิบัติงานบริการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ **ทำงานจันทร...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
20 . พนักงานตรวจสภาพรถ (ศูนย์บริการ TOYOTA)
1. ตรวจดูความเรียบร้อยภายใน และภายนอกรถยนต์ของลูกค้า 2. ถ่ายภาพรถยนต์ของลูกค้าตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ก่อนรับบริการ และก่อนส่งคืนลูกค้า 3. ตรวจนับ และทำความสะอาดอุปกรณ์กันเปื้อนประจำวัน 4. ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าล่วงเวลา
21 พ.ค. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ