JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ภาษีซื้อภาษีขาย,ภงด353 และประสานงานบัญชีทั่วไป

บริษัท แน็ค เพอร์นิเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . Estimate Engineerรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ ,ถอดแบบ ,งานระบบท่อ ประกอบอาคาร เช่น ระบบสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ,ระบบแอร์ ,ระบบแก๊ส

Yong Hong Seng Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการการค้าลงในโปรแกรมบัญชี - ยื่น ภ.พ. 30 ( ปิดภาษีซื้อ-ขาย) ประจำเดือน - กระทบยอด Statement ประจำเดือน - ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ปิดปรับปรุงรายการบัญชีประจำปี - รวบรวมเอ...

บริษัท พี.เอส. เมททอลเวอกส์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000 (ตามประสบการณ์ และความสามารถ)
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย/ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไป...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
6 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ตรวจนับจำนวนสินค้าและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 3. จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ 4. วางแผน, จัดเตรียมพื้นที่ล่วงหน้า 5. บริหารพื้นที่จัดเก็บคลังสิน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
25 พ.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร (วงเวียนโอเดียน)
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2.ดูแลเอกสารนำเข้า 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000-17,000 บาทต่อเดือน
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ -เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2.จัดทำและปิดงบการเงิน งบแส...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
25 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-ดูแลและขานสินค้าเข้า ร้าน Hardware ,ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านเครื่องยนต์การเกษตร ฯลฯ -บริหารเขตการขายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 14 เขต ทั่วประเทศ -ควบคุม, ดูแล และพัฒนาทีมงาน ให้ทำเป้าหมายได้ตาม...

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-บริหารทีมงานการตลาด -วิเคราะห์,กำหนดแนวทางและกลยุทธิ์การตลาด สำหรับลูกค้า Traditional trade และ Modern Trade -จัดทำกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการขาย -วางแผนในการพัฒนาสินค้า และสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อ...

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . Sales Engineer
ดูแลและผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่มยางที่ใช้กับงานวิศวกรรมโยธา

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . พนักงานบัญชีทั่วไป
• จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงิน และบัญชี เช่น รายการ รายได้ รายการค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน สรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น • รวบรวมเอกสารสาร และตรวจสอบความถูกต้...

บริษัท ทาวเวอร์ บ็อกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
14 . วิศวกรขาย
1. เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้า 2. ให้คำปรึกษาลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 3. ดูแลลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามบริษัทกำหนด

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
15 . เสมียน
- นับสินค้า เขียนบิล เก็บเงิน - เขียนใบรายการสินค้าขึ้นรถสิบล้อ - ประสานงานการจัดส่งสินค้ากับลูกค้าและสาขาปลายทาง - มีที่พัก ประกันสังคมให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทวีทรัพย์สิน
เงินเดือน 12,000 บาท
23 พ.ค. 62
16 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดสินค้า ตามใบรายการ - ตรวจเช็ค พร้อมบรรจุสินค้า - จัดส่งสินค้า - จัดเรียงสินค้า และตรวจนับสต็อค

บริษัท เค สยามคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,500+เบี้ยขยัน
23 พ.ค. 62
17 . พนักงานธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ จดรับรายการออเดอร์จากลูกค้า - คีย์ข้อมูล ใบรายการจัดสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า ตามใบรายการ

บริษัท เค สยามคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000+ เบี้ยขยัน
23 พ.ค. 62
18 . พนักงานส่งของ
ส่งสินค้าโดยใช้รถเวสป้า(ของทางร้าน) ถ้าสามารถขับรถกระบะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาบุ้งฮั้วฮวด
22 พ.ค. 62

I-App Creation Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและพัฒนาบุคลากร)
1.งานวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างตำแหน่งงาน 2.งานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 3.งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 4.งานพัฒนาองค์กร และวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 5.งานวินัย,แรงงานสัมพันธ์ และกิจกรรมสัมพันธ์ภา...

Thaiyarnyon Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ