JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
25 พ.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี,ปิดบัญชีในระบบบัญชี Expressและจัดทำงบการเงิน - นำส่งภาษี และประกันสังคมประจำเดือน และประจำปี - ติดต่อกับลูกค้า เพื่อจัดเตรียมเอกสารและประสานงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจน ให้คำแนะนำในด้านบัญ...

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการสาขา,สาขาบางบอน,สาขานครสวรรค์,สาขาอุบลราชธานี, สาขาบางบัวทอง ด่วนมาก
- บริหารจัดการการขายหน้าร้านสาขาตามนโยบายบริษัท - ดูแลควบคุมสต็อกของสาขา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลและผลัดดันเป้ายอดขายของสาขา - ดูแลและให้บริการแก่ลูกค้า รวบร...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 50,000+commission
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สถาปนิก
1. ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน 2. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ รัตนาธิเบศร์,งามวงศ์วาน,บางนา)
- ดำเนินงานต่างๆของแผนกที่สังกัด - จัดหา supplier ตามใบ pr เจรจาต่อรอง ตกลงทำสัญญา เงื่อนไขการสั่งซื้อ - ออกเอกสารการขาย ใบเสนอราคา เอกสารการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ - ประสานงานผนกต่างๆทั้งในและนอกองค...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
7 . นิติกร
- จัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ - ให้คำปรึกงานทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานในบริษัท - ดูแลและจัดทำเอกสารด้านกฏหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
8 . Graphic Design
1. ออกแบบงานกราฟฟิค ออกแบบสื่อออนไลน์ ทำสื่อ digital media สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับเกี่ยวทางบริษัท 2. ถ่ายรูปอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปออกแบบสื่อต่างๆ ร่วมกับแผนกกา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
9 . Cashier สาขารัตนาธิเบศร์
ให้บริการกับลูกค้าและรับชำระเงินลูกค้า

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/บางนา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 14,000
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Internal Audit
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบ และแก้ไขปัญหา

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
12 . IT System Support
1.Hardware/Software Helpdesk / Call Center 2. Onsite Service

บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15.000 -30,000
24 พ.ค. 62
13 . Digital Marketing & Social Media
- ออกแบบ brochure, Social marketing - รับผิดชอบงาน graphic Social Media Facebook, IG, Line@, website, YouTube, Google AdWords - Monitor, Admin page e-Learning - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

United Registrar of Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
14 . Lead Auditor ( IATF : International Automative Task Force )Urgently Required !
- Owner coordinate with customer and operations to accomplish the work required - Response to the Job audit assigned such as audit document review, on site audit and reporting - Audit according to I...

United Registrar of Systems (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ค. 62
16 . พนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง 2. บริหารจัดการลำดับคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน 3. สร้างทีมต้อนรับที่เข้มแข็ง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า First Impre...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
17 . พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล /NA Supplyรับสมัครด่วน !
- ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร - งานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด - สามารถเข้างานอยู่ OPD และ IPD ได้ - พนักงานผู้ช่วยพยาบาลงานด้าน supply รู้อุปกรณ์แพทย์พอสังเขป มีใจรักงาน ขยัน อดทด *ต้องกา...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
24 พ.ค. 62

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
5 อัตรา
24 พ.ค. 62

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
24 พ.ค. 62

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ