JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
20 พ.ค. 62
2 . ช่างติดตั้ง (อุปกรณ์อิเล็ครทอนิค)
-ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค (เครื่องเสียงรถยนต์, เครื่องเสียงบ้าน, กล้องวงจรปิด, ระบบ GPS,ระบบความปลอดภัย)

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
3 . IT Support
1. งานระบบคอมพิวเตอร์และNetwork 2. ดูแลระบบ Network ของบริษัท 3. ดูแลเครื่อง Server ต่างๆ ของบริษัท 4. บริหารระบบ Lan ให้มีประสิทธิภาพ 5. ดูแลคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่ และโรงงาน 6. ดูแลให้ User ...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
4 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . พนักงานขาย (ภาคกลาง/ใต้/อีสาน/เหนือ)
1.รับนโยบาย ปฏิบัติงาน ดูแลเข้าพบลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่ 2.หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าของบริษัท 3.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ดูแลบริการหลังการขายและสร...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกรับสมัครด่วน !
1.สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ภายในบริษัท 3.ดูแล website ของบริษัท

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี,ธุรการ,คอมพิวเตอร์ หลายตำแหน่ง
- การจัดการ ด้านบัญชี ทั่วไป - งานประสานงาน ธุรการทั่วไป - งานด้านคอมพิวเตอร จัดเก็บข้อมูล

บริษัท ซีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 พ.ค. 62
8 . พนักงานบริหารคุณภาพสินค้า (Recovery Co-worker Part-time)
- ดูแลลูกค้าด้วยการจัดการ และพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอิเกีย - เข้าใจนโยบาย ลักษะงาน และวิธีการทำงานในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง - ปฏิบัติงานตามแนวทาง และคู่มือการทำงาน เช่น Commerc...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
9 . พนักงานสนับสนุนการขาย (Part Time)
- ดูแลพื้นที่การขาย - ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า - ดำเนินตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
10 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาดประจำออฟฟิต - รีดผ้าทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท พี เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท/ตามตกลง
16 พ.ค. 62
11 . วิศวกรฝ่ายออกแบบ/ภาคสนาม
- ประสานงาน ควบคุมงาน กับผู้รับเหมาและ ส่งมอบหมายงานตามที่กำหนดได้ - ควบคุมโครงการ หรือ งานก่อสร้างได้ - รายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้างาน - ออกแบบ/อ่านแบบ Auto Cad ได้

บริษัท ครีเอท อินทีเรีย 99 จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
12 . พนักงานร้านอาหาร IKEA (Part-Time)
- ดูแลพื้นที่ห้องอาหารอิเกียให้สะอาด และพร้อมบริการลูกค้าเสมอ - สามารถเรียนรู้ และให้ความสนับสนุนหน่วยงานภายใน เช่น แผนกครัว แผนกร้านอาหาร (HEM) และ SFM& Bistro - สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความส...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน 64 บาทต่อชั่วโมง
15 พ.ค. 62
13 . Interior designer
ออกแบบตกแต่งภายใน

Dwell design88 Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยช่าง
ลักษณะงาน - ซ่อมอุปกรณอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องมือแพทย์

บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
13 พ.ค. 62
15 . Cashier Team Leader
- Optimise the relationship with our customers when they are paying for products in order to increase customer satisfaction. - Collaborate with manager to identify root cause of recurring problems, a...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
1 อัตรา
13 พ.ค. 62
16 . พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Part Time)
- บริหารจัดการสินค้า เช่น การเติมสินค้า, หยิบสินค้าจากคลังสินค้า - ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แฮนด์ลิฟท์ - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า - ดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงสามารถใ...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 อัตรา
13 พ.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ