JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service
- รับเรื่องเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำหรือประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา - บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน เพื่อนำมาสรุป หาทางแก้ไข - ติดตามผลของการแก้ไข - ติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับง...

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 พ.ค. 62
2 . Corporate Sales Executive
- นำเสนองาน ขายงานให้แก่ลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้า เก็บข้อมูล - ควบคุม ประสานงานต่างๆภายในทีม - จัดทำเอกสารนำเสนอและเอกสารประกอบในแต่ละโปรเจคงาน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ***ปฏิบัติงานท...

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 35,000
21 พ.ค. 62
3 . Sales ExecutiveUrgently Required !
- ขายสินค้า

บริษัท เอ็ม.อี. สปิริต จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx - 2x,xxx
21 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
-ดูแลรับผิดชอบในส่วนการรับสินค้า จัดสินค้า และนับสินค้า -ตรวจสอบลงข้อมูลสินค้าในระบบ stock สินค้า -รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การจัดเรียงสินค้าตามระบบ -ตรวจนับสินค้าเทียบกับระบบ Stock สินค้า...

บริษัท ไลออน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 13,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
21 พ.ค. 62
5 . Admin, Office work, Sales Support
Admin (Simple office(Excel,Paper work, Simple customer support) Working Days: Monday-Friday Working Hours: 8:30-17:30

D Bright Co., Ltd. / บริษัท ดี ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-19,000
21 พ.ค. 62
6 . พนักงาน Data Entry (คีย์ข้อมูล)
-คีย์ข้อมูล Issue การทำงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผลิตในระบบ SAP (ข้อมูลดิบจากฝ่ายผลิต) -ประสานงาน ติดตามงานระหว่างหน่วยงาน -จัดทำรายงาน อัพเดทข้อมูลในระบบ -ทำงานวัน จ-ส เวลา 08.00-17.00 น.(หยุด 1 เ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
21 พ.ค. 62
7 . Sales Manager
- วางแผน บริหาร จัดการ จูงใจ พัฒนา ทีมขาย ให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน เพื่อขยายตลาด และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเดิม ของบริษัทฯ และขย...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์
ดูแลรักษาสวนไม้ดอก / ไม้ประดับ / ไม้ป่า

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ค. 62
9 . วิศวกรขาย / พนักงานขาย ( กรุงเทพฯ - ปริมณฑล )
- เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้า - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด - มีทีมงาน Support งานด...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 40,000
21 พ.ค. 62
10 . วิศวกรสนับสนุนงานขาย ( Training )
- จัดทำแผนการฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน Pneumatic ให้กับพนักงานและลูกค้า - จัดทำสื่อการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือหลักสูตรต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรม - มีเงินพิเศษค่าอบรม และมีโ...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000
21 พ.ค. 62
11 . HR MANAGER
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขชองธุรกิขจเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน!
- รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคั...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
21 พ.ค. 62
14 . สมุห์บัญชี (Chief Accountant)
งานที่รับผิดชอบหลัก( Key Responsibilities) ดูแลการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี,กฏหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี กำกับดูแลงานของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบ...

บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
15 . Sales Executive 2 / Graphic Designer 2
Sales Executive 2 ตำแหน่ง - วางแผนงานพร้อมกำหนดกลยุทธ์ และวิเคราะห์ลูกค้าที่รับผิดชอบ - สร้างแนวทางการขายใหม่ๆ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัท แ...

บริษัท ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+น้ำมันรถ+คอมฯ
21 พ.ค. 62
16 . Online Marketing (PC, Server, Storage, Network, UPS, Solution)รับสมัครด่วน !
• รักงานขาย ชอบคุย ชอบอธิบาย ปิดการขาย • หมั่นอัพเดทสินค้า เทคโนโลยี หาความรู้ทางด้านสินค้า • ต้องการมีรายได้แบบไม่จำกัด ผลตอบแทนตามความสามารถ และ ความขยัน • รับยอดขาย และ บรรลุเป้าหมายตามกำหนด • ...

Reunion Solution Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน Salary + Commision + Incentive ต่างๆ
21 พ.ค. 62
17 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
18 . Legal Officer
-ร่างสัญญาตรวจสอบ และให้ความเห็นในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ -เข้าร่วมเจรจาต่อรองในการทำข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาอุปกรณ์และการจ้างช่วงงาน -จัดเตรียมพยานหลักฐาน และสรุปข้อเท็จจริงในสัญ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ค. 62
19 . Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญาในชั้นประมูลงาน -ตรวจสอบสัญญา และสนับสนุน ด้านบริหารสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ ที่เกี่ย...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ค. 62
20 . วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)
- วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ