JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
25 พ.ค. 62
2 . โฟร์แมน/วัดหน้างาน
- ประเมินวัดหน้างาน /คุมหน้างานที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาประสานงานกับฝ่ายช่างติดตั้งหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องและลูกค้า - เขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานสรุปผลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้จัดการและผ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายจ่าย)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ voucher ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรายวัน - ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชี voucher - ควบคุมการรับ - จ่าย เงินสดย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารประ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . พนักงานผลิต
1.ผลิตปะตูม้วน **ทำงานเป็นทีม** 2.ดูแลความสะอาด 5 ส พื้นที่ทำงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,500++ไม่รวมรายได้อื่นๆ
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
- เก็บฐานข้อมูลลูกค้า - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน และหาตลาดลูกค้าใหม่ - เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้แก่องค์กร - ดูแลประสานงานเรื่องเอกสารในการเปิดใบเสนอราคา - สรุปยอดขายรายวัน

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 พ.ค. 62
6 . นักข่าวภาคสนาม(เขียน content สายงานการตลาดและธุรกิจ)
1. เขียนสกุ๊ปข่าวธุรกิจ บริหารจัดการช่องทางโซเซียลมีเดียและกิจกรรมต่างๆ 2. สร้างสรรค์ content หาประเด็นข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจ SME สำหรับทำข่าว 3. บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อก...

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 พ.ค. 62
7 . ช่างภาพ VDOรับสมัครด่วน !
- ถ่ายภาพ - ถ่ายภาพนิ่งและ VDO - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
8 . ช่างภาพ/ตัดต่อ (Full time หรือ Part time)รับสมัครด่วน !
1. ถ่าย Video และภาพนิ่งเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ออกงานต่างๆ 2. ตัดต่อ Video และตกแต่งภาพนิ่งให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . พนักงานธุรการทั่วไป
1.ตรวจเช็คและตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ 2.ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเจรจาติดต่อซื้อสินค้าพร้อมเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.ตรวจสอบและจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าพร้อมเสนอ...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . Foreman ควบคุมงานระบบปรับอากาศ,ไฟฟ้า
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
11 . Engineer
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบค...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
12 . ช่างอิเลคโทรนิค
ซ่อมแผงวงจร แอมป์ ลำโพง TV

บริษัท พินเนเคิล เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . พนักงานจัดส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง วุฒิ ปวช.-ปวส. เท่านั้นรับสมัครด่วน !
งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่องจักร , ไฟฟ้า , ประปา

บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 พ.ค. 62
15 . ขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร

บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
เงินเดือน 14,000 -15,000
23 พ.ค. 62
16 . Sales Representative (พนักงานขาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
1. สามารถทำความเข้าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯ และทำการเสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกโรงเรียนแพทย์,โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกต่างๆของแต่ละสินค้า 2. ร่วมกำหนด...

บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 /เดือน ทางบริษัทฯจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 พ.ค. 62
17 . Designer, Drafter and 3D artist
Positive Team Design company with Singapore Headquarter Works with local Thai team & production. Deal with international Clients. - 2D: Well versed in AutoCAD is a must. - 3D : 3DS Max or Sketc...

Positive team design Co.,Ltd.
เงินเดือน Depends on experience
23 พ.ค. 62
18 . Adminรับสมัครด่วน !
1.แจ้งเข้าเอกสาร -ทำเอกสารแจ้งเข้างาน -ส่งแฟ็ค/เมล์ ขอแจ้งเข้าหน้างาน -โทรประสาร ยืนยันการเข้าหน้างาน -ลงบันทึกการเข้างาน 2.Approve Job -Approve Job -บันทึกข้อมูล -ติดตามJOB ที่ดำเนินกา...

บริษัท ดีไซน์ ทู จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหารของบริษัทฯไปตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถผู้บริหารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

C.M.SALES CO.,LTD.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ทำเอกสารใบเสนอราคา - ติดต่อกับลูกค้า - เปิดเอกสารใบสั่งขายและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท - ประสานงานกับพนักงานขาย

บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ