JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ก.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Assistant)
1. ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าจ้างของพนักงานชาวไทย จัดทำ Payroll 2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคม ภาษีเงินได้ของพนักงาน และรายงานประจำปีที่จำเป็น 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน...

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION
เงินเดือน 30,000-35,000 บาท
18 ก.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านหนังสือ
•ให้บริการงานหนังสือและสื่อธรรมในห้องสโมสรธรรมทาน •ดูแลคลังหนังสือและสื่อธรรม ตรวจตราสภาพความเรียบร้อยและจำนวนหนังสือในคลังให้พร้อมต่อการให้บริการ •จัดซื้อหนังสือและสื่อธรรมจากสำนักพิมพ์และ supplier...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ย. 62
4 . Draftsman
-เขียนแบบระบบบำบัดน้ำ -เขียนแบบท่อและถังในระบบบำบัด -ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์

ORGANO (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 ถึง 22,000
18 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ Meko Clinic รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารเกี่ยวกับการรับสินค้าจากการซื้อ 2.ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารเกี่ยวกับการโอนสินค้า,การเบิกสินค้า และการปรับสินค้าจากการตรวจนับ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 4.ตรวจนับสินค้า 5....

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาและพื้นที่แสดงสินค้า
- กำกับ ควบคุม ดูแลทีมขาย ให้ยอดขายของทีมบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการบริหารลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสของที...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
เงินเดือน หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ย. 62
7 . Marketing Secretary
1.ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารงานการตลาดตามที่กรรมการผู้จัดการกำหนด 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานภายในเวลาที่กำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา (Admin) by Meko Clinic ประจำสาขาพระราม2
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมด - จัดทำรายงานที่ต้องส่งส่งกองตรวจ ประจำทุกเดือน - คีย์ข้อมูลเข้าระบบของหน้าร้าน - ช่วยต้อนรับลูกค้า ในวันที่พนักงานที่ดูแลลูกค้าไม่เพียงพอ - ติดต่อประสานงานก...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
9 . In-Charge Admin (ดูแลระบบการนัดหมายลูกค้า) by Meko Clinic ประจำสาขาจตุจักร
- บริหารจัดการตารางนัดหมายลูกค้า และดูแลการสำรองคิวของลูกค้าที่เข้ารับบริการต่าง ๆ - ดูแลงานการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
10 . Call Center/Customer Care by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่
- ให้คำปรึกษา และแนะนำกับลูกค้าบนช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, Facebook, Instagram, Line เป็นต้น - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสุภาพ - แน...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
11 . Digital Marketing/Content Writer by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่
- ดูแลสื่อsocial เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Line@, YouTube และ Application ต่างๆ - คิดคอนเซ็ปต์, เขียนContent, เขียนstoryboard ตามโจทย์ที่ได้รับในแต่ละ Project - คิดสร้างสรรค์ชิ้น...

Mekoclinic
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 ก.ย. 62
12 . Secretary (เลขานุการผู้บริหาร) by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ จัดการและวางแผนการนัดหมายของผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับผู้...

Mekoclinic
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
18 ก.ย. 62
13 . Web Master/Programmer by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ วางโครงสร้างโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม 2.กำหนดรูปแบบ(design pattern) 3.ดูแลการพัฒนาระบบการทำงานในทีม นำทีมพัฒนาได้ 4.ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บให้ทันสมัย รวมถึ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
14 . ผู้ตรวจการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ Medmetic by Mekoรับสมัครด่วน !
1.สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน 2.จัดทำแผนกำลังคน และทำงบประมาณสำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล 3.จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติการมาทำงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน 4.บริหาร และจัดทำเงินเด...

Mekoclinic
เงินเดือน 18,000-28,000
18 ก.ย. 62
15 . ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด ประจำ Someko ปิ่นเกล้า
- ดูแลความสะอาดในห้องผ่าตัด จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการผ่าตัด - ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้องผ่าตัด - ล้าง จัดเก็บเครื่องมือแพทย์ - จัดทำรายงานประจำวัน - ร...

Mekoclinic
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท+
18 ก.ย. 62
16 . Call Center / พนักงานให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ Someko ปิ่นเกล้า
- แนะนำโปรโมชั่น หัตถการ คอร์สการรักษาต่างๆของคลินิคให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขั้นตอนการรักษา ผลการรักษา ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line ad - พูดคุย แนะนำข้อมูลต่างๆ ตอบคำถา...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
17 . Beauty Therapist (พนักงานทรีทเม้นท์) by Meko Clinic ประจำ BFill สาขาสยาม
1.ให้บริการลูกค้าในขั้นตอนการดูแลผิวพรรณและใบหน้าด้วย Treatment 2.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ตัวยา คอร์ส Treatment และ คอร์ส โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการเสนอ Promotion ให้แก่ลูกค้า 3.ช่วยเหลืองานภายในคลินิกตามที...

Mekoclinic
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
18 . Embryologist (นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน) by Meko Clinic ประจำ IVFพระราม 2
-รับผิดชอบงานเกียวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากแพทย์เจ้าของไข้ในขอบเขตวิชาชีพการมีบุตรยาก (IVF LAB) เป็นผู้ร่วมทีมงานและการปฏิบัติงาน -ด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพั...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป(GL) by Meko Clinic ประจำ Banobagi
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ซื้อ -จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ -จัดทำรายงานภาษีต่างๆ -ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า -และอื่นๆที่ไ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
20 . พยาบาลวิชาชีพ (ด้านผู้มีบุตรยาก) by Meko Clinic ประจำ IVF สาขาพระราม 2รับสมัครด่วน !
- อธิบายขั้นตอนการรักษาและกระบวนการต่างๆ - ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์ - ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากสนใจ กรุณาเดินทางมาสมัครงานและพร้อมสัม...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ