JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 443 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน (Educational Counselor)
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของคอร์สเรียน แก่ผู้สนใจ - จัดทำตารางสอนให้กับอาจารย์แต่ละท่าน - จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน - แจ้งข้อมูลคอร์สเรียนต่างๆและยืนยันการเรียนการสอน - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท พิคคาดิลลี่ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท++
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการร้าน สาขา Central World และสาขา Central Festival Eastville
ขายเสื้อผ้าเด็ก - Central World เวลาทำงาน 10.00 - 22.00 น. - Central Festival Eastville เวลาทำงาน จ.-ศ. 10.30 - 22.00 น., วันหยุด 10.00 - 22.00 น. ทำงานหยุด 6 วัน / เดือน

Once Production Co., Ltd.
 • สาขา Central World 1 อัตรา
 • สาขา Central Festival Eastville 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-18,000 + ค่าคอม
  26 พ.ค. 62
  5 . เจ้าหน้าที่ธุรการโปรเจค (ชั่วคราว) – คอนเสิร์ต/โรงเรียนสอนดนตรี
  • ดูแลเรื่องการเบิก-จ่ายทั้งหมดของแต่ละโปรเจค • รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค และทำเอกสารโปรเจคให้แก่ฝ่ายบัญชี • ออกเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใช้สถานที่, เอกสารราชการ และอื่นๆ ...

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  หลายอัตรา
  26 พ.ค. 62
  6 . Database Administrator - DBA
  1.วางแผนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ( มากกว่า 30 ชุด ) ทั้ง ORACLE , MSSQL, MYSQL ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อรองรับบริการ 2.เฝ้าระวังระบบฐานข้อมูลให้เป็นปกติ เช่น การทำ backup / SMS + EMAIL Monitor เพ...

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  26 พ.ค. 62
  7 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการอาคารและลูกค้าสัมพันธ์
  ดูแลด้านอาคารสำนักงาน อาคารแกรมมี่เพลส

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  26 พ.ค. 62
  8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
  1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
  26 พ.ค. 62
  9 . ที่ปรึกษาการใช้งานเพลงประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
  - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้กับทางลูกค้า ให้ถึงเป้าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  เงินเดือน 10,000 - 11,000 บาท
  26 พ.ค. 62
  10 . Senior Application Developer
  - รับผิดชอบออกแบบพัฒนาระบบ CRM เช่น ระบบ Call center/ Campaign/ Broadcast / Configuration / Fulfillment / Cleansing / Kumkum และระบบ Backend / Frontend เพื่อรองรับระบบ CRM เช่น SMS + EMAIL Tracking แล...

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  เงินเดือน ไม่ระบุ
  26 พ.ค. 62
  11 . Sales Modern Trade
  1.ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นของตลาด 4.นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามาร...

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  26 พ.ค. 62

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  26 พ.ค. 62
  13 . System Analyst
  1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม 2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ 3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  26 พ.ค. 62
  14 . ผู้แทนขาย Sales Representative (กรุงเทพฯ)
  ดูแล รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นแผนกต่างๆ 1. ผูัแทนขายแผนกตัวแทนจำหน่าย Retail Agent ( รับ 2 อัตรา ) 2. ผู้แทนขายแผนก Restaurant ( รับ 1 อัตรา )

  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  เงินเดือน ตามตกลง
  26 พ.ค. 62
  15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
  - รับผิดชอบดูแลบัญชีทรัพย์สิน ตั้งแต่บันทึกบัญชีไปจนถึงตัดบัญชี - ตรวจสอบรายการ Import และให้รหัสบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อสำนักงาน และตรวจใบกำกับภาษี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  เงินเดือน 15,000 บาท
  26 พ.ค. 62
  16 . IT Consultants & Support
  1. Support and maintenance IT Equipment (Computer ,Printer , Network and Internet) 2. Implement and support our software applications (SAP B1 system and Web Application) 3. Analyze users’ need and p...

  Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
  เงินเดือน 40,000
  26 พ.ค. 62
  17 . ช่างซ่อมบำรุง (Junior Maintenance)
  - ดูแลอุปกรณ์และเครื่องใช้ของบริษัท และซาลอน เช่น (หลอดไฟ เก้าอี้ไฮดรอลิค แอร์ เป็นต้น) - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือพวกอิเล็กทรอนิคส์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - ช่วยทีมซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงต่างๆทั้ง...

  Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
  เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
  26 พ.ค. 62
  18 . Import Officer
  Regarding cosmetic products and equipment, A. FDA - Understand the rule and regulation FDA very well - Check ingredients and description on product label and apply to FDA to get certificate ...

  Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
  เงินเดือน negotiable
  26 พ.ค. 62
  19 . Business Development Manager (Female only)
  For eyelash salons in Bangkok, Carry on the following tasks to make them to have 30 branches and 150% increase in revenue. 1. Marketing & Sales - Plan marketing strategy and promote brand and ...

  Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
  เงินเดือน 50,000-80,000
  26 พ.ค. 62
  20 . Digital Marketing
  1. Make digital contents and design that suits the client's wants or needs by using Adobe Photoshop, Illustrator, Premier Pro. 2. Create promotion video and photography 3. Maintain company webs...

  Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
  เงินเดือน 25,000-35,000
  26 พ.ค. 62
   พบ 443 ตำแหน่ง      
  เรียงตาม 
  งานบุคคลทุพพลภาพ