JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกธุรการ (GA Manager) ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท
- ติดต่อกับหน่วยงานเอกชนและราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รปภ., แม่บ้าน, ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เป็นต้น - รับผิดชอบงานด้านเอกสารของแผนกธุรการ - จัดทำ Report สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับฝ่ายการเงินแ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
2 . หัวหน้างานฝ่ายจัดเลี้ยงประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ควบคุมงานเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆระหว่างบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ"ทย 3.แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น 4.ทำงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร...

บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
25 พ.ค. 62
4 . Legal Officer
-ร่างสัญญาตรวจสอบ และให้ความเห็นในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ -เข้าร่วมเจรจาต่อรองในการทำข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาอุปกรณ์และการจ้างช่วงงาน -จัดเตรียมพยานหลักฐาน และสรุปข้อเท็จจริงในสัญ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
5 . Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญาในชั้นประมูลงาน -ตรวจสอบสัญญา และสนับสนุน ด้านบริหารสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ ที่เกี่ย...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)
- วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
7 . วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)
-ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน -จัดการ / ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบ, Spec -ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
8 . วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)
1.ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule 3.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progre...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
25 พ.ค. 62
9 . โฟร์แมนก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์)
- ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
** บ้านผู้บริหารอยู่ ร่มเกล้า-ลาดกระบัง ** - ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้านมา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือโครงการก...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
25 พ.ค. 62

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
12 . ช่างสำรวจ (Surveyor)
- ดำเนินการสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบและให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
13 . พนักงานบัญชีเงินสดย่อย (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ดูแลเรื่องเงินสดย่อย -เวลาทำงาน 08.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ ตามประกาศของบริษัทฯ) -มี OT

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
14 . วิศวกรสนามโยธา (Site Engineer)
- ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
15 . วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง (Quantity Surveyor Civil)
-คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง -คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน -ประสานงานกับทาง Estimate, หน่วยงานอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลสรุปปริมาณงานเพื่อจัดทำ Budget -ตรวจสอบราคาต่...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
16 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
17 . โฟร์แมนงานระบบ (สุขาภิบาล/ปรับอากาศ)
ควบคุมติดตั้งระบบ ไฟฟ้า/สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (อาคารสูง) - โฟร์แมนระบบปรับอากาศ 3 อัตรา - โฟร์แมนระบบสุขาภิบาล 3 อัตรา -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
18 . พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง (Revit)
- จัดทำให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ Shop Drawing Asbuilt Drawing ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
19 . Sales ExecutiveUrgently Required !
- ขายสินค้า

บริษัท เอ็ม.อี. สปิริต จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx - 2x,xxx
24 พ.ค. 62
20 . Business Personal
1. ติดต่อและเข้าเยี่ยมเจ้าของโครงการปิโตเคมี และนำเสนอบริษัท 2. รวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการปิโตเคมี 3. รวบรวมข้อมูลการตลาด เช่น วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรก่อสร้าง 4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

บริษัท ไชน่า เทียนเฉิน เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000
24 พ.ค. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ