เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5,348 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานบริการร้านอาหารญี่ปุ่น
1 บริการลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 2 รับ Order จากลูกค้า 3 เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่มตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง 4 ตรวจเช็ค อาหาร และเครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งครบถูกต้อ...

บริษัท เอ็ม โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 20,000
21 พ.ย. 61
2 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
21 พ.ย. 61
3 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
21 พ.ย. 61
4 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
21 พ.ย. 61
5 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
21 พ.ย. 61
6 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
21 พ.ย. 61
7 . ผู้ช่วยเซล์และฝ่ายการตลาด / Sales Administrator(Contract 6 months) - KG
Job detail -To survey competitor’s sales promotion in Bangkok and upcountry by using phone -Responsible for Administrative Job and team activities Qualification: -Education : High vocational -Ex...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 18,000 ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล และตรวจสอบเอกสาร (สัญญาจ้าง 1 ปี) -KG
• คีย์ข้อมูลของสมุดทะเบียนรถ เช่น วันที่ลงทะเบียนรถ วันหมดอายุทะเบียนรถ จำนวนภาษี ลงในระบบ RPS • จัดเตรียมจดหมายและเอกสารข้อมูล แยกตามชื่อผู้แทนจำหน่ายบรรจุลงหีบห่อ สำหรับส่งทาง EMS ให้กับผู้แทนจำหน...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 18,000 ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
9 . Content Coordinator – at Central world (Ref. YP)
Content Coordinator – at Central world (Ref. YP) Client’s Profile: Our client is one of the world’s largest online hotel and accommodation booking platforms. Founded in 2005 and now part of Bookin...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18K - 23K
21 พ.ย. 61
10 . Digital Marketing Staff
Responsibilities: • Responsible for content management of Thailand website: Product information updates, contact details and local campaign information. • Manage and supervise online agency to ensur...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 28,000
21 พ.ย. 61
11 . Customer Service/ลูกค้าสัมพันธ์ ( สัญญาจ้าง 1 ปี) -KG
-เพศหญิง อายุ 22-30 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์การทำงาน ด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือการขาย -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power ...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
21 พ.ย. 61
12 . Contract Administratoor (จัดทำเอกสารสัญญา อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง 1 ปี)-KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส บริหารธุรกิจ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Point , Word...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 8,500-12,500
21 พ.ย. 61
13 . Collection Officer (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 8,500-12,500
21 พ.ย. 61
14 . Marketing Coordinator – Klong toey (Ref. CP)
Major Responsibilities: - Gather information about customers' business products and process through the use of telephone, webinar, email, and occasional face-to-face contact - Seek and identify oppo...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 พ.ย. 61
15 . Reception & Admin staff ด่วน (Contract 1 Year, Good Benefit & Bonus) - KG
•Receive visitors at the front desk by greeting, welcoming and announcing •Answer, screen and forward incoming phone calls •handle general affairs and office management •Interface with internal emp...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 พ.ย. 61
16 . Java programmer: contract 6 months -KG
Full Stack Developer - Silom Major responsibilities of the role • Build the next-generation cross-platform desktop product for digital evolution in financial industry with modern tech stack simila...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Depends on expeirence
21 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์สัญญา (สัญญาจ้าง 1 ปี) - WP
•ตรวจสอบความูกต้องของข้อมูลก่อนการพิมพ์สัญญา •จัดพิมพสัญญาตามแบบพิมพ์ที่กำหนด •จัดชุดสัญญานำส่งผู้มีอำนาจลงนาม •นำส่งชุดสัญญาให้ลูกค้า •นำส่งชุดเอกสารการจดทะเบียนให้งานงานทะเบียน •บันทึการรับเอกส...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
21 พ.ย. 61
18 . Billing Officer (แจ้งเตือนการวางบิลของทุกเดือน- สัญญา 1 ปี) - KG
• โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมภายในบริษัทเพื่อวางบิล และการเก็บเช็คต่างๆ • นำข้อมูลที่ได้รับกรอกเข้าไปในระบบฐานข้อมูลลูกค้า • เช็คข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,500
21 พ.ย. 61
19 . Sales Administrator (Contract 1 Years) - KG
Job detail: •Gathering necessary data to provide invoice for Malesia and Vietnam •Accurate and timing invoice to distribution team •Support admin and related task Working Hours: Monday - Frida...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 พ.ย. 61
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ติด MRT ลุมพินี ด่วน- CP
-จัดเรียงแฟ้มเอกสารบัญชี -จัดทำเอกสารบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ - มีค่าล่วงเวลา

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
21 พ.ย. 61
 พบ 5,348 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ