JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรางของบริษัท
15 ก.ย. 62
2 . Draftsman
-เขียนแบบระบบบำบัดน้ำ -เขียนแบบท่อและถังในระบบบำบัด -ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์

ORGANO (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 ถึง 22,000
15 ก.ย. 62
3 . Engineer
1. เขียนแบบงานระบบ 2. ถอดแบบงานระบบ 3. ทำราคางานระบบ 4. ทำเอกสารประกอบการนำเสนองาน 5. ทำเอกสารงานโครงการ 6. ติดต่อประสานงาน รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้กา...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการบริษัท
15 ก.ย. 62
4 . พนักงานเขียนแบบเครื่องกล (Draftman)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 2. เขียนแบบ และ ถอดแบบขยายงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 3. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบโครงส...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
5 . พนักงานเขียนแบบ / โยธา (Draftsman)รับสมัครด่วน !
ส่วนงานโยธา 1.เขียนแบบโครงสร้างอาคารตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 2.เขียนแบบผังตัวอาคารและผังเข็มให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างที่กำหนด 3.พิมพ์แบบก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
14 ก.ย. 62
7 . พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง (Autodesk Revit)
- จัดทำให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ Shop Drawing Asbuilt Drawing ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
14 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สำนักงานสุขุมวิท 40รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบในโปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี - บริษัท ฯ ใช้โปรแกรม AUTO CAD ในการทำงาน

บริษัท วรรธนะ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
14 ก.ย. 62
9 . ช่างเขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ Revit, Auto CAD งานระบบประกอบอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร + งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) สำหรับงานอาคารสำนักงาน อาคารสูง โรงแรม ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
13 ก.ย. 62
10 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000
13 ก.ย. 62

บริษัท ปาร์คเกอร์เอ็นยิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
13 ก.ย. 62
12 . Sub Engineer** รับพิจารณาเด็กจบใหม่**
ประเภทธุรกิจ : ผลิตขอบยางตู้เย็น,แม่เหล็กเส้น,ท่อยางและท่อพลาสติก วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ตามปฏิทิน) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.รับผิดชอบดูแลเรื่องกา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 17- 20 K
13 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Autocad

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
13 ก.ย. 62
14 . CAD Operator (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
เขียนแบบงานก่อสร้าง

Thai Kajima Co., Ltd.
13 ก.ย. 62
15 . CAD Operator (ประจำแผนก Design สำนักงานใหญ่)
เขียนแบบงานก่อสร้าง(โครงสร้าง)

Thai Kajima Co., Ltd.
13 ก.ย. 62
16 . Store Design (Retail)
- วางแผนการออกแบบหน้าร้าน ดีไซน์ทั้งภายในและภายนอก - ออกแบบการจัดวางสินค้าภายในร้านเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ฝ่ายจัดซื้อ เกี่ยวกับการออกแบบหน้าร้าน - ดูแล...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
17 . Draftman
- จัดทำแบบ Shop Drawing และเลือกวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน - จัดทำ BOQ ประกอบแบบได้ - นำเสนอแบบและสื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจนและตรงต่อเวลา - เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานออกแบบได้ดี - ประสานงานกับฝ่ายต่...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
12 ก.ย. 62
18 . BIM Modeler
•จัดทำแผนแบบก่อสร้าง •เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม •เป็นผู้ประสานงานเขียนแบบสำหรับแบบก่อสร้างและ แบบสำหรับแก้ไข (Shop dwg.)ให้ถูกต้อง •เป็นผู้จัดเก็บแบบที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้เป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ไ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
12 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ / เขียนแบบ
1. จัดทำแบบ ออกแบบ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, อาคารสำนักงานต่างๆ 2. เขียนแบบโครงสร้าง และปรับปรุงแบบให้ได้ตามความต้องการ 3. ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ 4. สรุป รายงานผลให้ผู้บริหารรับท...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ก.ย. 62
20 . วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง)
ควบคุมการออกแบบโครงสร้าง ต่อเติมโครงสร้าง การเสริมความแข็งแรงโครงสร้างให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามข้อบังคับทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิศวกรรม ควบคุมการตรวจสอบโครงสร้างและระบบสุขภิบาล รมถึงการแก้ไขโครง...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ก.ย. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ