JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
- ดูแล ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง Application ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - Support และแนะนำการใช้งาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ Application แก่พนักงาน - Support ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการใช้...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Payroll
1.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งประกันสังคม 2.จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน 3.เตรียมรายงานการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.จัดทำรายงานการคำนวนเรื่องภาษีรายได้ 5.งานอ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนก่อสร้างอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ตรวจสอบต้นทุนการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ 2.ตรวจสอบลงบัญชีในส่วนของต้นทุนโครงการ 3.คิดต้นทุนโครงการและงานระหว่างทำของแต่ละโครงการรายเดือน 4.รวบรวมจัดทำกระดาษทำการต้นทุนรายโ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
5 . QA/QC Engineer (Civil), QA/QC Inspector (Civil)
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ 2.ตรวจสอบงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ ISO(ดูแลระบบ 9001)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบ บริหารงานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆของบริษัท - จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม - ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไข ป้องกันข้อบกพร่อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บและวิเคราะห์ข้...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
8 . โฟร์แมน โครงสร้าง(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงานต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการก่อสร้าง และเป็นไปตาม Schedule

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . Safety Officer (ประจำ Site งานต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยเภสัช
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา

ร้านไปรยาเภสัช
เงินเดือน 14,000+
21 พ.ค. 62
11 . บัญชี
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - จัดทำรายงานภาษี - ดูภาพรวมของงานบัญชี - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

HOKURIKU ENGINEERING CO., LTD.
เงินเดือน 17,000-22,000 บาท
21 พ.ค. 62
12 . Transport Staff (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- Planning truck for support customer. - Cooperate with customer and jobsite. - Make the report. - Control subcontractor.

MS Supply Chain Solutions (T) Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
13 . ฝ่ายขาย
- สามารถเบิกค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าสึกหรอรถยนต์ได้

Kaishan (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นการขาย
20 พ.ค. 62
14 . Sales Executive
- ติดต่อนำเสนอ ประสานงานขาย และ ให้ข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักรที่บริษัทขาย ให้ลูกค้าพิจารณาสั่งซื้อ - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ - โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าข...

บริษัท เฮอคิวลิส เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ