JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับส่งเอกสาร แมสเซนเจอร์ ประจำสำนักงานสีลม รายได้รวม 13,000ขึ้นไป
ความรับผิดชอบ - บริการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย - บริการรับสินค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย - จัดส่งและรับสินค้าตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท - งานแสดงสินค้าบางกอกโชว์ คุณสมบัติ - มีคว...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000+
25 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพศหญิง ประจำสำนักงานพระรามสาม
-ทำงานด้านเอกสาร การจัดแฟ้มรายงานต่างๆ -ทำเอกสารใบสัญญาจ้าง และเอกสารHR อื่นๆ -บันทึกข้อมูลPayroll ใน Program B-plus -จัดทำตารางงานใน Program Excle -บันทึกลายน้ิวมือ พนักงาน -ทำบัตรพนักงาน และเอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000++
25 พ.ค. 62
3 . Security System Officer ดูแลงาน GPS และกล้องCCTV ประจำสำนังานสาธุประดิษฐ์
-ดูแลและติตดั้งระบบ GPS และกล้องCCTV -บันทึกข้อมูล และตรวจสอบงานด้าน GPS

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
25 พ.ค. 62
4 . รับสมัครช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้ 15,000-17,000
- ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
25 พ.ค. 62
5 . พนักงานหน่วยนับเงินสด 17,000+ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ โทรเลยรับด่วน 0818848249
- นับเงินด้วยเครื่องนับเงิน ทั้งธนบัตร และเงินเหรียญ - ตรวจเช็คธนบัตร - มีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ มีโบนัส และสวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว ประกันชีวิต ประกันอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 17,000+มีโอทีให้ทำทุกวัน
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ลำเลียงเงิน ประจำห้องนับเงิน รายได้รวม 17,000+ ประจำพระรามสาม
-ยกลำเลียงเงิน ตามที่รับมอบหมาย -เบิกพัสดุ ต่างๆ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี Billing ประจำสำนักงานสีลม
-ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในกำหนด -จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น -จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และการออกใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบางพลีและสาธุประดิษฐ)
-.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบใหม่ ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย - ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - วิจัยและพัฒนา หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
9 . หน.แผนกความปลอดภัย,จนท.จป.วิชาชีพ,จป.กะ ( สาขาบางพลี, สาธุประดิษฐ์)รับสมัครด่วน !
(ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) โดยตำแหน่ง) 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ภายในโรงงาน และระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. บริหารและควบคุมและปฏิบัติงานงานตามกฎ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
11 . Management Trainee (Chinese Speaking)รับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารจีน - ไทย และไทย - จีน 2. ติดต่อสื่อสารกับชาวจีน 3. เข้าที่ประชุม 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . PHP Programmer / Web Programmer / เว็บ โปรแกรมเมอร์
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล - พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end - ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล - ร่วมเสนอแนว...

Semantic Touch Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและพัฒนาการบริหารเงินสด รับ-จ่ายของบริษัทให้มีสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท 2. ร่วมจัดหาและนำเสนอแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุ...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม / จัดทำ บัญชีทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ควบคุม / ตรวจสอบ / ดูแล เอกสารทรัพย์สินที่รับ เบิก-จ่าย ทั้งระบบ 3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชา 4....

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าประจำวัน และ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 2. กระทบยอดรายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน 3. กระทบย...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
16 . IT Support/Programmer
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ Incoming Inprocess Final process - ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คัดแยกงานดี-งานเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ด...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดแผนและงบประมาณการฝึกอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตรอบรม - จัดแผนพัฒนารายบุคคล - ติดตามการฝึกบรมตามแผน - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงมาตราฐานการฝึกอบรม - สรุปการฝึกอบรมและจัดทำ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหาSupplierใหม่ๆเข้ามาให้บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - วางแผนการจัดซื้...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ