JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRIS Officerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Implement & Maintain HR Software) 2.วิเคราะห์และพัฒนางานด้านการดูแลขั้นตอนต่างๆ ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ควบคุมระบบเทคโนโล...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ด่วน!!!!)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ติดตามยอดการขายและเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับงานขายที่ดูแลรับผิดชอบ 3.รับผิดชอบการเบิกเงิน เกี่ยวกั...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL, AR, AP, Costingรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ (AP), บัญชีลูกหนี้ (AR), บัญชีแยกประเภท (GL), บัญชีต้นทุน (Costing) เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Cost...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(ประสานงานและสนับสนุนข้อมูล)รับสมัครด่วน !
1. วางแผน รับผิดชอบดูแลบริหารยอดขาย เป้าหมายร้านค้าที่รับผิดชอบ 2. ติดต่อประสานงานกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าให้เหมาะสมกับยอดขาย 4. ทำข้อมูลวิเคราะห์ยอดขายและสภาวะทา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
5 . พนักงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - ทำหน้าที่สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และออกบทลงโทษพนักงานที่...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
7 . Online Marketing/Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Lazada, Online Shopping Website ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดผลิตภัณฑ์ วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Soc...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ่งทอรับสมัครด่วน !
1. รับออเดอร์พร้อมประสานงานกับฝ่ายสินค้า, ฝ่ายผลิต 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดีไซเนอร์และฝ่ายสินค้า 3. ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 4. ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกำหนดการขายของฝ่ายสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยกลยุทธ์รับสมัครด่วน !
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวม...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์นรับสมัครด่วน !
- จัดทำแพทเทิร์นให้สวยงามเหมาะกับสรีระ - ย่อ-ขยายแบบได้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขายรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย / การตลาด และจัดทำรายงานต่างๆ 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และธุรกิจ 3. กระจายสินค้าใหม่ เข้าสู่ร้านค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสมตามเกรดร้านค้า 4. พัฒนาระบบงานเพื่อการบริหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกรับสมัครด่วน !
• วางแผน และบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน • สรรหาบุคลากรพนักงานรายวันที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผน และจัดกิจกรรมสรรหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส)/Internal Audit (Senior)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงาน เตรียมงานตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน วิเคร...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
14 . Programmers รับสมัครด่วน !
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียด Requirement ที่ได้รับมอบหมาย (โดยใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ เช่น JAVA หรือ PHP ภายใต้เทคโนโลยี ASP.Net และฐานข้อมูล SQL) - ทดสอบการใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
15 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
งานด้านกราฟฟิค -ออกแบบป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ จัดเลย์เอาท์งานอาร์ตเวิร์คต่างๆ เช่น แผ่นพับ,หนังสือฯลฯ -ออกแบบโปสเตอร์และจัดวางเลย์เอาท์ให้มีความโมเดิร์นและทันสมัย -ออกแบบโปสเตอร์และประสานงานกับโรงพ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
16 . เขียนบทความรับสมัครด่วน !
- เขียนบทความเชิงท่องเที่ยวและสารคดีในประเทศและต่างประเทศ รีวิวบนเว็บไซต์ palanla.com / rose.co.th

บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
20 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) พระราม 3รับสมัครด่วน !
1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวั...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่ (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ประมาณราคางานก่อสร้าง

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . พนักงานติดรถ (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. รับแผนการส่งสินค้า จัดสินค้าขึ้นรถ ตรวจเช็คชนิดและจำนวนกับบิลส่งของ 2. เตรียมเอกสารที่ต้องแนบการส่งสินค้า 3. ลงสินค้าให้ลูกค้า และรวบรวมบิลส่งสินค้ากลับมาอย่างถูกต้อง 4. กรณีมีงาน Reject ตรวจรับ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพแผนกปั๊ม 2. ตรวจสอบคุณภาพ งาน ตัดพลาสติก ปะกบลูกฟูก เคลือบเทียน หนังสือ 3. ทำ Weekly Report 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจสอบคุณภาพงานที่ตัวเองทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบค...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ