JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหา รับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ตามที่นโยบายบริษัทกำหนด - พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและสร้าง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / payroll รายวัน
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 2. สำรวจหลักสูตรอบรม 3.จัดฝึกอบรมประจำปี 4.งาน pay roll รายวัน 5.งานประกันสังคมพนักงานรายวัน และต่างด้าว

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ส.ค. 62
5 . Recruitment Officer
1.สรรหาพนักงานประจำสำนักงานและประจำสาขา 2.วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนั้นๆ 3.ติดต่อสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 4.สัมภาษณ์ และคัดเ...

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
6 . Human Resource Officer (Pay roll)
1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือนผ่านระบบ B-Plus และ Excel คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกเดือ...

TRC Motorsport
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน (ยังไม่รวมสวัสดิการ)
24 ส.ค. 62
7 . Recruitment & HRBP Officer
• ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากร ให้ได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำการบันทึกข้อมูลของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดเก็บข้อมูลผลงานก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
24 ส.ค. 62

OISHI Group
เงินเดือน 20,000 - 30,000
24 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
24 ส.ค. 62
10 . HRM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมดูแลงานบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ - ควบคุมดูแลงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

OISHI Group
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุุคคล Payrollรับสมัครด่วน !
1. จัดทำคำนวณค่าแรงเงินเดือนและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน(Business Plus) 2. สรรหาและ คัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 3.ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองงานของพนักงานใหม่ 4.ประสานงานและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. งานวางแผนกำลังคน 2. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 4. งานประเมินผลงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทน และผลประโยชน์) Supervisor
1.จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงานรายวัน และรายเดือน บันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนเรียบร้อย และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 2.บันทึก และจัดทำสรุปเวลาทำงาน การเคลื่อนไหวของพนักงานรายวันทุกฝ่ายเป็นประ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา - สวัสดิการ )
1.สรรหา และคัดเลือกบุคลากรตามใบขออัตรากำลังคน 2.ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด 3.จัดทำข้อมูล ค่าจ้าง - เงินเดือน เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี - การเงิน 4.ตรวจสอบเวลาการมาทำงานของพนักงานเ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- สรรหาบุคลากร ทั้งระดับปฎิบัติการและระดับบริหาร - สัมภาษณ์งานเบื้องต้น เพื่อประเมินความเหมาะสม ก่อนส่งให้หัวหน้างานพิจารณา - ปฎิบัติงานทั้ง ออฟฟิศพระราม 3 และ โรงงานนครปฐม - ออกนอกสถานที่ เพื่อติด...

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป+ค่าเดินทาง 5,000+incentive
24 ส.ค. 62
16 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resource
-ดูแลรับผิดชอบงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง และติดตามผลการทดลองงาน -ตรวจเช็คสถิติเวลาการทำงาน การขาด ลา มาสาย -จัดฝึกอบรมตามแผนปร...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
24 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคลและต่างด้าว
จัดหาและคัดสรรพนักงานทั้งคนไทยและต่างด้าว ทำเงินเดือน ปะกันสังคม รวมทั้งพาคนต่างด้าวไปทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนบัตรชมพู และจัดทำเอกสารต่าง รวมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย...

บริษัท เอสเอสวี เรสเตอรองต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 16,000
23 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Programรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ส.ค. 62
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ