JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  299 Positions      
Sort By 
1 . Site Engineer(Electrical Engineer)
บริหารโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา(โรงงานเกษตร+ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่) ควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
2 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 22,000+ค่าประสบการณ์
25 Aug 19
3 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
4 . ธุรการเวชสำอางค์ (ประจำโกดังปู่เจ้าฯ)
-ดูเอกสารต่างๆภายในแผนก -เช็คสต๊อกสินค้า -ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary 11,000 บาท
25 Aug 19
5 . พนักงานขับรถ ประจำคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งของให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพ - ดูแลเอกสารบิลการขายระหว่างส่งของ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary N/A
25 Aug 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
1 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป
25 Aug 19
10 . Sale Modern Trade
- บริหารจัดการดูแลยอดขายและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายฐานลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายดูแลช่องทางการขาย ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 - 24,000
25 Aug 19
11 . Trade Marketing
- ร่วมจัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย - วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค้า TT - ร...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
25 Aug 19
12 . ผู้จัดการเขต
*วางแผนการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อยอดขายของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย *วางแผนการบริหารทีม และการบริหารผลการทำงานของหน่วยงาน *พัฒนาทีมให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ *ดูแลยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบ,ร้านค้าและโ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
25 Aug 19
13 . System Network EngineerUrgently Required !
- ดูแลระบบ Hardware ,CCTV , Server , Infra System and Network - ดูแล บริหารจัดการข้อมูล และสำรองข้อมูลตามกำหนดการ - บริหารจัดการ Firewall, Router และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ - Update Software ต่างๆ เ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 45,000
25 Aug 19
14 . Web Developer Urgently Required !
- ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล - พัฒนาและเขียนโปรแกรม Web Application - เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 70,000
25 Aug 19
15 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเปิด IV (ใบกำกับภาษี) - ดำเนินการทำ CN ( ใบลดหนี้ ) - ดำเนินการตัดชำระลูกหนี้ - ติดตามทวงถามหนี้ - จัดทำใบกำกับภาษีรายได้และทำใบสำคัญทั่วไปตรวจสอบรายงานขาด-เกิน บันทึกลงในระบบSAP -...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
25 Aug 19
16 . Customer Technical Support
1. ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้าให้คำปรึกษางานด้านเทคนิคแก่ลูกค้าด้านงานซ่อม, การใช้งาน ,และเทคนิคต่างๆให้กับลูกค้า 2. การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ตรวจสอบปัญหาของลูกค้า การจัดทำรายงานข้อมูลก...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
25 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-วางเเผนการเงินทั้งด้านรับเเละจ่าย -ควบคุมเงินสดย่อย ของบริษัทฯ -ควบคุมการจ่ายเช็ควางบิลของทางบริษัท ฯ -จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงิน -ทำธุรกรรมการเง...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
25 Aug 19
18 . Receptionist
-ดูเเลต้อนรับเเขกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ -รับ- โอน-ต่อสายโทรศัทพ์ ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ -ดูแลในเรื่องฟีดการ์ด / ค่าโทรศัพท์ / PR.งานซ่อมต่างๆ -นำเสนอเอกสารให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ -งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
19 . R&D Engineering
1. Plan for testing and develop new products to meet the specified period 2. Control and monitor the status of the company's products Sold in the current market and coordinated with sales and marketi...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000
25 Aug 19
20 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
4 Position
Salary วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
25 Aug 19
  299 Positions      
Sort By 
Disability Jobs