JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 299 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader F/A & A/C
F/A & A/C

บริษัท เอ็มซี สยาม โลจีสติคส์ จำกัด
25 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ

บริษัท เอ็มซี สยาม โลจีสติคส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เจรจาวันสัมภาษณ์
25 ส.ค. 62
3 . Site Engineer(Electrical Engineer)
บริหารโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา(โรงงานเกษตร+ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่) ควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
4 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
25 ส.ค. 62
5 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 62
6 . ธุรการเวชสำอางค์ (ประจำโกดังปู่เจ้าฯ)
-ดูเอกสารต่างๆภายในแผนก -เช็คสต๊อกสินค้า -ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท
25 ส.ค. 62
7 . พนักงานขับรถ ประจำคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งของให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพ - ดูแลเอกสารบิลการขายระหว่างส่งของ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
25 ส.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
10 . Programmer

GLOBO FOODS Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
25 ส.ค. 62
12 . Sale Modern Trade
- บริหารจัดการดูแลยอดขายและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายฐานลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายดูแลช่องทางการขาย ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 24,000
25 ส.ค. 62
13 . Trade Marketing
- ร่วมจัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย - วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค้า TT - ร...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการเขต
*วางแผนการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อยอดขายของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย *วางแผนการบริหารทีม และการบริหารผลการทำงานของหน่วยงาน *พัฒนาทีมให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ *ดูแลยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบ,ร้านค้าและโ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
25 ส.ค. 62
15 . System Network EngineerUrgently Required !
- ดูแลระบบ Hardware ,CCTV , Server , Infra System and Network - ดูแล บริหารจัดการข้อมูล และสำรองข้อมูลตามกำหนดการ - บริหารจัดการ Firewall, Router และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ - Update Software ต่างๆ เ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000
25 ส.ค. 62
16 . Web Developer Urgently Required !
- ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล - พัฒนาและเขียนโปรแกรม Web Application - เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 70,000
25 ส.ค. 62
17 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเปิด IV (ใบกำกับภาษี) - ดำเนินการทำ CN ( ใบลดหนี้ ) - ดำเนินการตัดชำระลูกหนี้ - ติดตามทวงถามหนี้ - จัดทำใบกำกับภาษีรายได้และทำใบสำคัญทั่วไปตรวจสอบรายงานขาด-เกิน บันทึกลงในระบบSAP -...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
25 ส.ค. 62
18 . Customer Technical Support
1. ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้าให้คำปรึกษางานด้านเทคนิคแก่ลูกค้าด้านงานซ่อม, การใช้งาน ,และเทคนิคต่างๆให้กับลูกค้า 2. การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ตรวจสอบปัญหาของลูกค้า การจัดทำรายงานข้อมูลก...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
25 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-วางเเผนการเงินทั้งด้านรับเเละจ่าย -ควบคุมเงินสดย่อย ของบริษัทฯ -ควบคุมการจ่ายเช็ควางบิลของทางบริษัท ฯ -จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงิน -ทำธุรกรรมการเง...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
25 ส.ค. 62
20 . Receptionist
-ดูเเลต้อนรับเเขกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ -รับ- โอน-ต่อสายโทรศัทพ์ ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ -ดูแลในเรื่องฟีดการ์ด / ค่าโทรศัพท์ / PR.งานซ่อมต่างๆ -นำเสนอเอกสารให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ -งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 62
 พบ 299 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ