JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  339 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานโลจิสติกส์
- นำเสนอริเริ่มโครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานโลจิสติกส์ - วิเคราะห์ และสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมือการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ริเริ่มในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อยกระดับประสิท...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
2 . Digital & Strategic Marketing Manager
- Planning in detail with digital media include Google Adwords(SEM),SEO,Display Network,Facebook Ads,or other digital media and Innovation. - Develop digital media strategy, target audience plan and ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
3 . พนักงานขายกระเบื้องและห้องน้ำ (สาขาพัทยา)
- ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการชำระสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในส่วนของข้อมูลต...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาเกษตร-นวมินทร์)
- ควบคุมดูแลการรับวางบิล และการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ในส่วนที่สาขาดูแลให้ครบถ้วนถูกต้อง - สรุปและจัดทำรายงานภาษีซื้อในแต่ละเดือนของสาขา ให้ถูกต้องทันภายในกำหนดเวลา - ควบคุมดูแลเอกสารการขาย และก...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบสั่งซื้อ เปิดใบPO เพื่อสั่งซื้อสินค้า - ติดต่อจัดหา Supplier ที่มีคุรภาพ ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร - เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมก่อนเสนออน...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
6 . พนักงานขายครัวสำเร็จรูป (สาขาพัทยา)
- แนะนำและขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของบุญถาวร ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย - เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย - แนะนำสินค้า และให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลูก...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
7 . PR & Event Officerรับสมัครด่วน !
งานด้าน Event - คิด Concept งาน และนำเสนอ Project - ออกแบบ และจัดวางแนวความคิด ในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ - ควบคุมการผลิตสื่อให้เป็นไปตามแนวคิดที่วางไว้ - ประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
8 . พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (สาขาอุดรธานี)
1.แนะนำและขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของ บุญถาวร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย 4.แนะนำสินค้า และให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลู...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาพุทธมณฑล)
• จัดทำรายการปรับปรุงบัญชี • จัดทำรายการปรับปรุงทรัพย์สิน • จัดทำรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ • บันทึกรายงานข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง • จัดเก็บเอกสารเข้าเล่มให...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
10 . Web Content editorรับสมัครด่วน !
- จัดการเนื้อหาบนเว็บไซด์ด้วยระบบ Magento,Wordpress - อัพโหลดสินค้าลง Shopee,Lazada และ Application Craze - วิเคราะห์ตรวจสอบ Category และ Functions ต่างๆในการแสดงผลเว็บไซด์ - ควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่บริการออกแบบ (สาขาพัทยา)
• บริการออกแบบและแก้ไขแบบห้องน้ำ • คำนวณปริมาณและราคาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ รวมทั้งนำเสนอต่อลูกค้า • ให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งห้องน้ำแก่ลูกค้า • พาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( สาขาพัทยา )
- จัดโครงการ/กิจกรรมทางการตลาดของสาขา - จัดทำรายการส่งเสริมการขายของสินค้าตามนโยบายของบริษัท - สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด - ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย -...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
18 Aug 19
13 . พนักงานขาย (สาขาพุทธมณฑล)รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - บริการแนะนำสินค้าและโปรโมรชั่นที่บริษัทกำหนด - อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
18 Aug 19
14 . Sales Designer (สาขาพุทธมณฑล)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และเสนอราคาชุดครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัว - ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนำข้อมูลจากการเช็คพื้นที่จริงกลับมาได้ถูกต้...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Aug 19
15 . Interior Designer ( สำนักงานใหญ่ )Urgently Required !
- คิด CONCEPT ในการ DESIGN SHOWROOM / ออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูม - ปรับปรุงและพัฒนา SHOWROOM EXPERIENCE ให้ตรงกับ CONCEPT ที่่วางไว้ และตรงใจลูกค้า - สามารถวาง LAY-OUT ได้เป็นอย่างดี - ขึ้นแบบ DRAWIN...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
18 Aug 19
16 . แคชเชียร์ (สาขาราชพฤกษ์)
• รับชำระเงินประจำวัน • ตรวจสอบเงินตามรายงานการรับเงิน • นำส่งเงิน

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
18 Aug 19
17 . Sales Designer (สาขาเกษตร-นวมินทร์)
- ออกแบบ และเสนอราคาชุดครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัว - ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนำข้อมูลจากการเช็คพื้นที่จริงกลับมาได้ถูกต้...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
18 . ผู้แทนขายเขตต่างจังหวัด (เซลล์)
- ขยายตลาด - บริหารยอดขายในเขตให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแผนก

D.L.J. Commercial Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + incentive
17 Aug 19
19 . พนักงานยูนิโคล่ (Part-Time) สาขาบุญถาวร ปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ • ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร • ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ • เติม และจัดเรียงสินค้า • อำนวยความสะดวกในห้องลองสินค้า • แค...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
20 . พนักงาน PC ประจำห้างสยาม เอ็มโพเรี่ยม เซ็นทรัล เดอะมอลล์รับสมัครด่วน !
- เเนะนำเเละให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าเเละเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ (รายได้รวมกว่า15,000 บาทต่อเดือน)
17 Aug 19
  339 Positions      
Sort By 
Disability Jobs