JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 295 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
2 . Mold Technician - ช่างแม่พิมพ์ (BKK)
1.ควบคุมและใช้งานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ 2.จัดเตรียมและติดตั้ง อุปกรณ๊เครื่องมือต่างๆบนเครื่องจักร 3.Set Up เครื่องจักร 4.ขัดผิว ประกอบ ตกแต่ง ทดสอบ เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ 5.ซ่อมแซมแล...

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 ส.ค. 62
3 . Sales Representative (BKK)
ขายผลิตภัณฑ์ด้าน safety product

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
4 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
5 . ช่างเย็บผ้า (พนักงานรายวัน)
พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานเย็บผ้า พนักงานรายวัน ทำงานรามคำแหง 30 ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.00-17.00

Innovation Group
26 ส.ค. 62
6 . HRD Specialist (Rayong)
1.การพัฒนาบุคลากร 1.1 การจัดทำขีดความสามารถของบุคลากร 1.2 การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 1.3 การบริหารบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management) 1.4 การจัดทำเส้นทางคว...

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ
- จัดซื้อต่างประเทศ - ทำใบเสนอราคา - ตรวจเช็ค และตอบเมล์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 62
8 . เขียนแบบ
ควบคุมงานและเครื่องจักรในไลน์ผลิต

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 62
9 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้า - จัดเก็บสินค้า - เบิกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เป็นลูกจ้างประจำรายวัน

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 62
10 . ช่าง1/ผู้คุมงาน ในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานและเครื่องจักรในไลน์ผลิต

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 62
11 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา เพชรเกษมรับสมัครด่วน !
• ให้คำปรึกษาด้านคอร์สเรียน ระบบการเรียน และการให้คำแนะแนวทางด้านการศึกษาให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ (มีจัดอบรมให้) • ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในสาขา • วางแผนและทำการตลาดภายในพื้นที่ใกล้เคีย...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 ส.ค. 62
13 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชี - ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก/ใน - จัดทำงบประมาณของบริษัท ฯ พร้...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
15 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
1. วางเเผนการตลาดเเต่ละ Brand 2. สำรวจตลาด Brand Cosmetics 3. ประสานงานกับฝ่ายขาย 4. ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5. รับผิดชอบการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ทางการตลาด 6. ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อทางตลาด...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 ส.ค. 62
16 . Graphic Designer
1 ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ สินค้า 2 ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ad, On Line , Off Lineที่ได้รับมอบหมาย 3 นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4 พัฒนาการออกแบบให้อยู่ในกระแสของการตลาดเสมอ 5 ออกแ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+(ประสบการณ์)
26 ส.ค. 62
17 . พนักงานขาย LED งานโครงการ
ดูแลลูกค้าโครงการเป็นหลัก เกี่ยวกับการใช้ไฟ หรือ หลอดไฟ LED

บริษัท อะวันเดอร์โฟโตเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Meko Clinic สำนักงานใหญ่
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการล...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
19 . พยาบาลห้องผ่าตัด ประจำคลินิคโซเมโกะ (ปิ่นเกล้า)
1.เช็คประวัติผู้รีับบริการ ช่วยทำหัตถการทางการแพทย์ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับบริการก่อนผ่าตัด 4.ดูแลผู้รับบริการระหว่างการผ่า...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา (In-charge Admin) ประจำ Meko Clinic สาขาจตุจักร
- บริหารจัดการตารางนัดหมายลูกค้า และดูแลการสำรองคิวของลูกค้าที่เข้ารับบริการต่าง ๆ - ดูแลงานการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
 พบ 295 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ