JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  324 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด้านรับ)
· จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ · ออกเอกสารใบลดหนี้ · จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher · ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ . ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด ...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ QC ในไลน์ผลิต / เช็คเกอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระ...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์+เบี้ยขยัน
21 Aug 19
3 . Counter Reception / Cashier (Part Time & Full Time)
- ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งรับโทรศัพท์ของบริษัท - ให้ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่และสินค้าที่ขาย - คิดราคาสินค้าและบริการพร้อมทั้งรับชำระเงิน - ดำเนินการจัดเก็บเอกสารลงทะเบียนของล...

Rock Domain Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000 - 15,000 / 600 บาทต่อวัน (Part Time)
21 Aug 19
4 . Sale Executive (พนักงานขาย)
1. นำเสนอการขาย 2. เสนอราคาให้กับทางลูกค้า 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 5. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 6. ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ / ให้คำแนะนำกับลู...

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 30,000
21 Aug 19
5 . Programmer (C# (ASP.NET), javascript, jquery, json, ajax, prog) / System Analyst
เขียนโปรแกรมภาษา C# (ASP.NET), javascript, jquery, json, ajax, programming with SQL Server

CYBER TECHNICA (THAILAND) CO., LTD.
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
6 . พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม /ไฟฟ้า/เครื่องกลUrgently Required !
*ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม - ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ เขียนแบบAuto Cad Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้า...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
21 Aug 19
7 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
21 Aug 19
8 . After Sale Service Officer
ประสานงานการสั่งซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์จากดีลเลอร์และลูกค้ารายย่อย ประสานงานความเพียงพอของ Stock Spare Part ควบคุมราคาขายอะไหล่ให้ถูกต้องตามนโยบาย รับข้อร้องเรียนจากDealer และ ลูกค้า

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
9 . ช่างเทคนิคยานยนต์
- วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุรถมอเตอร์ไซด์ - พัฒนางานซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ - ออกแบบ วิธีการซ่อมBig Bike - ทดสอบเบื้องต้น

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
21 Aug 19
10 . Admin --เริ่มงานทันที
-รับผิดชอบงานสำนักงาน เช่นรับสายลูกค้าและโทรนัดเพื่อเข้าทำงาน บันทึกประวัติลูกค้าจัดตารางงานช่าง และจัด stock ติดตามงาน จนเสร็จเรียบร้อย -ทำงานจันทร์-เสาร์ (เต็มวัน) 7:30-17:00

บริษัท เซอร์วิสจีนี่ จำกัด / ServiceGenie Co.,Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาตามคุณสมบัติ และความสามารถ
21 Aug 19
11 . Administrator - English Skills --to start immediately
Assisting in general office working such as basic book keeping, filing, data researching, other work as assigned, keeping the office neat and organized, and very importantly coordinating with English ...

บริษัท เซอร์วิสจีนี่ จำกัด / ServiceGenie Co.,Ltd.
1 Position
Salary 15,000-25,000
21 Aug 19
12 . Operation Coordinator (ประสานงานทั่วไป)(SGS-HR)
- ประสานงานทั่วไปภายใน - ติดต่อประสานงานลูกค้า รับ ข้อมูลตัวอย่างงาน ประสานงานภายใน - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบต่อลูกค้า - ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
21 Aug 19
13 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 40,000 - 55,000
21 Aug 19
14 . Food Technologist (Asia-Pacific) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• General administrative support for Project (APAC) in facilitating a successful roll out of Food Technologist, and support any additional trials as needed. • Coordinate project activities, resources...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
21 Aug 19

SGS (Thailand) Co., Ltd.
5 Position
Salary 16,000 - 25,000
21 Aug 19

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 20,000 - 30,000
21 Aug 19
17 . Sales Executive - กลุ่มธุรกิจเคมี ปิโตรเลียม(SGS-HR)
- บริหารงานขายตามเป้าหมานที่ได้รับ ลักษณะเป็นงานโครงการ - ติดตาม ช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ต้องมีรถยนตร์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่รถยนตร์

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 - 30,000
21 Aug 19
18 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
21 Aug 19
19 . Corporate Collection Officer(เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน)(SGS-HR)
หน้าที่รับผิดชอบ: • รับชำระค่าบริการ โดยรับชำระทั้งเงินสด เช็ค และ การโอนเงินผ่านธนาคาร • โทรติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกินกำหนด • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ • ประสานงานกับหน่วยงา...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000 - 20,000
21 Aug 19
20 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction) SGS-HR
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 40,000 - 55,000
21 Aug 19
  324 Positions      
Sort By 
Disability Jobs