JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  78 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดยอดขาย - รับเรื่องร้องเรียน หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานต่อหากเรื่องร...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
24 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
- ให้บริการคนไข้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับคนไข้ตามกลุ่มวัย - จัดทำรายงาน และแฟ้มงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนไข้ - หน้าที่อื...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา - ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - รับผิดชอบการยื่นหลักสูตรการอบรมและพัฒนากับกรมพัฒฯ - ประสานงานกรณีอบรมภายนอก - กิจกรรมบริษัท - ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
24 Aug 19
5 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน งานเอกสารเข้า-ออก - จัดซื้อและวางแผนการจัดซื้อ - งานบัญชี ออกบิลซื้อ-ขาย - สนับสนุนฝ่ายขาย บริการลูกค้า - มีจิตใจรักบริการ เปิดรับการเรียนรู้พัฒนา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน...

บริษัท ไทยโคโค่ฟาร์ม จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 12,000
24 Aug 19
7 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกและตรวจสอบการบันทึกบัญชี -จัดทำ ตรวจสอบ ยื่นรายงานภาษี ภ.ง.ด.1,3,53และ ภพ.30 -จัดทำ และตรวจสอบงบการเงินรายเดือนและรายปี - มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดท...

บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary -/+25,000.- และหรือตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือตามแต่ตกลงกัน
24 Aug 19
8 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
24 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย 2.บันทึกบัญชี ลงบัญชีรับ/จ่าย 3.ทำหนังสือรับรองภาษี/หนังสือหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วน เช่นค่าเช่า/ค่าบริการ 4.รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุนกรุ๊ป
1 Position
Salary 22,000-27,000
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจฮาร์ดแวร์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
11 . Business Analyst (BA)
- ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
23 Aug 19
12 . Front end Develop
-ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML/CSS/jQuery และ JavaScript -ออกแบบ และ พัฒนา Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native) ตามโจทย์ที่ได้รับ -เขียนโปรแกรม แบบ Cross-Browser ได้ -ทำงานตามท...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 24,000-40,000k (ตามความสามารถ)
23 Aug 19
13 . Software Developer (PHP Laravel | NodeJs)
รายละเอียดงาน - พัฒนา Web Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้ - ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
4 อัตรา
Salary 24,000 - 40,000
23 Aug 19

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
2 อัตรา
Salary 12,000+ บาท
23 Aug 19
15 . พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้าเข้าออกที่ส่งมาจากคลังสินค้าใหญ่ - จัดเตรียมสินค้า พร้อมทั้ง บรรจุหีบห่อ ให้พร้อมในการจัดส่ง - จัดรายการที่มียอดสั่งซื้อให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย...

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท
23 Aug 19
16 . ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (รับเหมา)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต ***หมายเหตุ*** รับประกันรายได้ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อเดือน ***เงินออกทุก 15 วัน***

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
10 อัตรา
Salary 60,000 - 120,000 บาทขึ้นไป
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง ติดตามโครงการจากการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขาย 2.จัดระบบการทำงาน และการติดตามงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ 3.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายเป็นประจำ ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
23 Aug 19
18 . Sale executive (ฺBKK)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อวาง spec ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นกลุ่ม Architect, Interior Designer, Owner, Developer, ผู้รับเหมาร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม เป็นต้น 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าเพื่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมอื่น ๆ)
23 Aug 19
19 . พนักงานส่งอาหาร
- จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร - จัดส่ง - เก็บภาชนะบรรจุอาหารสำหรับผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร วัสดุอุปกรณ์ รถเข็นอาหาร - ตรวจนับความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการบริการอาหาร...

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง(Supply)
- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ - จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้มีเพียงพอกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาล - การรับเครื่องมือที่ใช้แล้วและส่งเครื่องมือปลอดเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆในโรงพยา...

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs