JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  980 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการสโตร์รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 2.ตรวจนับสินค้า 3.จัดส่งสินค้า 4.รายงานความเคลื่อนไหว 5.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-13,000 บาท
19 Aug 19
2 . ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1อัตรา
Salary 11,000-15,000
19 Aug 19
3 . เซลล์ฝ่ายขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- หน้าที่เปิดขยายตลาด ดูแลฐานลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ติดต่อประสานงานการส่งสินค้า และออเดอร์กับลูกค้า

Thai Bond (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (มีค่าน้ำมันรถและค่าคอมมิชชั่น)
19 Aug 19
4 . ทรูเปิดรับสมัครพนักงานขาย "Zone บางเขน หลักสี่ จตุจักร บางซื่อ ดอนเมือง สายไหม"
สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและดำเนินการขายสินค้า - จัดกิจกรรมการขายสินค้าภายในพื้นที่ที่ดูแล และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า สวัสดิการ : >ประกันสังคม >กองทุนเงิ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary Full Time 10,000+คอมมิชชั่น Part Time 500 บาทขึ้นไป
19 Aug 19
5 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
-ออกแบบงานกราฟฟิกบนสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ต่างๆ โปสเตอร์ ไวนิล แบนเนอร์ -ออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้) -จัดวาง Layout สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม lllustrator, 3D และ Photoshop -ออกแบบและจัดวาง Layout ส...

บริษัท ซินเฟง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
6 . ทีมขายทรู@สนง.ทรูสุขสวัสดิ์ 33 สนใจโทร 0909505526
ลักษณะงาน -ประจำจุด(Booth) ตามแหล่งชุมชน, หมู่บ้าน, คอนโด ให้บริการ และตอบข้อซักถามลูกค้า -Upgrade สินค้า และบริการให้กับลูกค้า -นำเสนอสินค้าและบริการจากทรูให้กับลูกค้า อาทิ อินเตอร์เน็ตบ้าน,ซิม,ท...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
100 Position
Salary 10,000-25,000
19 Aug 19
7 . หัวหน้ากุ๊ก/กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ย่านพระราม 9
หัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการผลิต และผลิตอาหาร - วางแผนการผลิตและคิดเมนูอาหาร - ควบคุมต้นทุนอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รองหัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10 Position
Salary N/A
19 Aug 19
8 . QC & Admin Officer ประจำสำนักงานลาดพร้าว 48
-บริหารจัดการระบบคุณภาพ GMP/HACCP ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -รักษามาตรของระบบ GMP/HACCP ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ในออฟฟิส - ดูแลและควบคุมเอกสารเข้า-...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
9 . Senior Purchasing Officer
- สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าทั่วไป ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดกา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
10 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายขาย (Trainee)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - หาฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเสนอบริการ - ดูเเละเว็ปไซต์ เเละ ช่องทางอื่นๆ ที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเเละขอความช่วยเหลือ - ประสานงานลูกค้า กับฝ่ายอื่นๆ - ทำเอกสารสรุป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
11 . Nutritionist / นักโภชนาการ (ปฏิบัติงานลาดพร้าว48)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
12 . Call Center Supervisor (1 year contract)
• วางแผนระบบงาน Telesales • ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • จัดตารางการทำงานให้กับทีม Call Center • ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลทีม เเละเเก้ปัญหาต่างๆภายในทีม Call Center • จัด...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
13 . กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวเบเกอรี่) - ประจำลาดพร้าว48
- ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ - รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว - ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
14 . พนักงานขับรถ / พนักงานเสิร์ฟ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 48
- ซื้อและขนส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในการขนส่ง - ให้บริการอาหารเครื่องดื่ม - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือตาม Event ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
15 . กุ๊ก ปฏิบัติงานที่ รพ.บีเอ็นเอช (สีลม)
1. Cook Helper , Commis, Chef De Partie, Sous Chef - ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
16 . Senior Application Support Officer
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมที่เป็นแพ็คเกจ และ โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ - สร้างระบบงานใหม่ ๆ ให้ตรงกับแนวทางที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาระบบงานเดิม เช่น เพิ่มความสามารถข...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
17 . Telesales - พนักงานขายทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง 2 เดือน)
- โทรขายพื้นที่บูธของงานแสดงสินค้า ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - ดูแลความเรียบร้อยของบูธลูกค้าในวันจัดแสดงงาน - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 12,000 บาท
19 Aug 19
18 . Sales Executive (3-months contract)
- Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced) - Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
19 Aug 19
19 . Walk in 19, 22-23 ส.ค.62 เปิดรับ True Care Chat (Non-Voice) 15,000++
รายละเอียด : ใช้โปรแกรมสำหรับตอบ Chat เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่สอบถามเข้ามา ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู เช่น TruemoveH , True Visions , True Online สถานที่ปฏิบัติงา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
20 Position
Salary 15,000++ บาท (มีรายได้อื่นๆเพิ่ม เช่น ค่ากะ ค่าเดินทาง ฯลฯ)
19 Aug 19
20 . Walk in 22-23 Aug 19 Call Center (English) Income 18,000THB+ language allowance*รับสมัครด่วน !
- Provide advice and solve problems for customers using True's products and services through telephone channels via VDO Call. - Training to learn the job before the actual work. - Apply and intervie...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
5 Positions
Salary More than 18,000 THB (Increase language allowance)
19 Aug 19
  980 Positions      
Sort By 
Disability Jobs