JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,032 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย รับสมัครด่วน !
- งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายช่องรายการ - งานเยี่ยมลูกค้า ***ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.***

PSI Corporation Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ( ไม่รวมค่าที่พัก 2,500 บาท )
21 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ดูยอดทุกเดือน 2.ทำหน้าที่ในการโอนเงินระหว่างบัญชีทุกวัน 3.จัดทำ Cash Flow เสนอผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 4.กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน ...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
21 ส.ค. 62
3 . Sales รับสมัครด่วน !
- ขายรถยนต์ Mercedes-Benz - ดูแลลูกค้าเมื่อมีการซื้อขายรถยนต์ - ให้บริการ ติดตามลูกค้า ตามมาตราฐานของ Mercedes-Benz

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 8,000-9,000 บาท
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลวงเงิน Floor-plan ของธนาคาร(stock) เตรียมเอกสารซื้อรถ/ดอกเบี้ย 2.ทำเอกสารรับ-จ่าย/ซื้อ-ขาย/ทั้วไป 3.จัดทำ Pay-roll ประจำเดือน 4.เตรียมเช็คเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.ตรวจสอบเอกสารรับ (รายวัน)...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000
21 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมเครื่องยนต์
- ซ่อมรถตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดสรรคและดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์บริการ

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
1. งานรับวางบิล - รับผิดชอบในส่วนงานรับวางบิลกับบริษัทอื่นๆ - แนบเอกสารที่ได้รับกับใบรับวางบิล รวบรวมส่งฝ่ายบัญชี 2. งานเกี่ยวกับเช็ค - รับเอกสารทำจ่ายพร้อมเช็ค ทำการตรวจทานว่าได้รับถูกต้องครบถ้วน...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
21 ส.ค. 62
7 . Legal Specialist/ผู้เชี่ยวชาญงานคดีความ
• ควบคุมการดำเนินคดีความและการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • บริหารจัดการติดตามคดีประเภทต่างๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้ค...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - สัญญาจ้างงาน - ประเมินการทดลองงาน - จัดทำรายได้ และเงินเดือนพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด, ลา, ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายUrgently Required !
- ดูแล ต้อนรับ และแนะนำสินค้าของ HERITAGE FINE ART AND JEWELRY - สร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาความพึงพอใจในบริการ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 10.00-19.00 น. หรือ 11.00-20.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
21 ส.ค. 62
12 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
13 . System Analyst
• ออกแบบและให้คำแนะนำปรับปรุง Application ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี Docker/Kubernetes เพื่อช่วยให้ Application Platform ต่างๆสามารถขยายการให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น • ออกแบบแ...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
14 . System Admin & Software Support
1.ทำการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้บริการงานด้านเทคนิค ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, แฟกซ์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารทางสังคมได้ 2.รับแจ้งปัญหา หรือ คำร้องขอปรั...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน 25,000-30,000
21 ส.ค. 62
15 . Senior Database Administrator
• Design and present database solution to customers • Collaborate with network and infrastructure teams to revise and design database architecture • Maintain, support and manage database on RDBMS pl...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
21 ส.ค. 62
16 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
17 . Management Trainee
1. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริหารจัดการนโยบายของบริษัทฯ 2. มีส่วนร่วมการปฏิบัติและการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรในโลกธุรกิจ 3. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายงานธุรกิจ อาท...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
18 . Engineer trainee
วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนิน...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ Internet Data Center(IDC)ประจำสาขาต่างจังหวัด/สำนักงานใหญ่
ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ Facilities ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น ระบบไฟฟ้า, UPS, Air, Generator, โทรศัพท์, Network ภายใน IDC และที่เก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
20 . System Engineer / Network Engineer
วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนิน...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 1,032 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ