JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  510 Positions      
Sort By 
1 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 50,000 - 80,000 บาท
19 Aug 19
2 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 40,000 - 70,000 บาท
19 Aug 19
3 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 45,000 บาท
19 Aug 19
4 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 35,000 บาท
19 Aug 19
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 22,000 บาท
19 Aug 19
6 . Marketing Representative
1.ดูแลและวางแผนการตลาดให้กับ Partner ต่างๆ ของบริษัท 2.หาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมในระบบ E-commerce 3.แนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ E-commerce 4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านก...

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ/ Video Editor
1. ตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website 2. ทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ 3. รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจได้อย่างเป็นระเบียบ 4.ส่งใบสมัครและเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ hr@chillpainai.com

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถ
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
1.พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ Online ของบริษัทคือ Website, Facebook, Line, Email เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2.ติดตามดูแล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
19 Aug 19
9 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Aug 19
10 . ผู้ช่วยแพทย์
- ช่วยดูแลต้อนรับ ช่วยทำเอกสาร - เข้าช่วยแพทย์ทำหัตถการ - ทำความสะอาดคลินิก เครื่องมือ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รังสิตเวชกรรมคลินิก
2 Position
Salary 11,000-15,000
19 Aug 19
11 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อหาลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแนะนำข้อมูลสินค้าและบริการ 2.ติดตามผลการตอบรับจากลูกค้า พร้อมปิดการขาย 3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้าที่จำเป็น เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ 4...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
3 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 (รวม commission)
19 Aug 19
12 . Recruitment & Sales Operation Manager ด่วนมาก
Sales • Identifying, driving and maximizing sales opportunities for the company within established and new client accounts. • Generating new client accounts and growing existant business. • Sourcin...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 50,000-70,000
19 Aug 19
13 . **ด่วน** Business Data Analyst [Analyst & Excel skill]รับสมัครด่วน !
• Performs analyses of sales, market and client data presentation to line manager. • Analyzing data and making recommendations for business improvements. • Updating regular reports, business KPIs a...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพืนที่สมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
19 Aug 19
15 . AP Accounting Officerรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี และประสานงานกับ Supplier จ่ายเช็คและรับวางบิล 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน การคำนวณ และการอนุมัติต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินส...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
16 . Senior Project Engineer
- บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - บริหารทีมงานให้ปฏิบัติตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร - รายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานจัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ - ง...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาพระราม2
- ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการ & พนักงานบริการประจำห้าง สาขาพระราม2 ,ใกล้รถไฟฟ้า BTS, MRT ด่วนรับสมัครด่วน !
จะได้ลงทำงานฯ ประจำตาม ศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าฯ ชั้นนำ กว่า 40 สาขา ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ตามปริมณฑล รอบๆ กทม. 1. รับบริการลูกค้าประจำอยู่หน้าร้าน ให้บริการเกี่ยวกับ...

Mail Boxes Etc. (Thailand) Co., Ltd.
11 อัตรา
Salary 11,000++
19 Aug 19
19 . Village Manager
Responsibilities: - Responsible for managing document tasks within the projects and coordinate with the head office for any update - Receive notification from customers and set priority to respon...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
20 . ่ช่างสำรวจ
-ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนก่อสร้าง -บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
  510 Positions      
Sort By 
Disability Jobs