JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 351 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer/วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
1.บริหาร และควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ร่วมประชุมงานโครงการ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน 3.จัดทำ Balance Sheet ตาม Progressive เพื่อวางบิลตามงวดงาน 4.บริหารผู้รับเหมาช่วงของงานติดตั้ง 5.จัดท...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการวางแผนการตลาด เทียบกับเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้ 2.ประสานงานการจัดทำสื่อการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 3.ประสานงานติดต่อดูแลระบบการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 4.ดูแลระบบลูกค้าสัมพันธ์ ติ...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)รับสมัครด่วน !
- หาลูกค้าใหม่ นำเสนอขายสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - สร้างยอดขายตาม KPI รายบุคคล - ประมาณการณ์และประเมินยอดขายพร้อมรักษายอดขายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด - สรุปรายการลูกค้าที่เข้าพบ Update สถา...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
4 . Web Programmer
- ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับทีมงาน โดยใช้ภาษา PHP เป็นหลัก และฐานข้อมูล MySQL - ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของทางบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ช่วงเวลาปฏิบัติงาน:...

บริษัท คอมฟอร์ตโฟลว์ เอส.อี. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขายประจำร้าน
พนักงานขายประจำร้าน รับชำระค่าสินค้า/เก็บเงิน จัดเก็บ จัดวางสินค้า

บริษัท โยดา เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + OT (รวมแล้ว 13,000-14,500) + คอมมิชชั่น
20 มิ.ย. 62

บริษัท เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 มิ.ย. 62
7 . Landscape (QC)
- ตรวจงานตรวจสภาพโครงการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo เพชรเกษม 81)(สายงานขาย)
- ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ - ประสานงานด้านสินเชื่อ และประสานงานบริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้สูง
20 มิ.ย. 62
9 . ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precas(ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
การควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast ให้ตรงตามตำแหน่ง ละบริหารการจัดการเครื่องจักร ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (สายงานการตลาด)
จัดทำและวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย , ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด , ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอด...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . หน.แผนกขาย(โซนพระราม 2) (สายงานขาย)
-ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ -ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
20 มิ.ย. 62
14 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 28,000-30,000
20 มิ.ย. 62
15 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
20 มิ.ย. 62
16 . ผอ.ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อสังหาริมทรัพย์
- ดูแลงานประสานงานราชการและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . programmer
-เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP,ASP , .Net , Web Service, SQL command และเคยผ่านการใช้งาน MVC Frameworks (Zend Frameworks) หรือ Frameworks อื่นๆ -ออกแบบโครงสร้างของ Database MSSQL และ MySQL

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกขาย (โซนเพชรเกษม 81) สายงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
19 . พนักงานรายวัน ประจำสำนักงานใหญ่
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน - จ่ายเช็ค ,ทำเอกสารการเงิน ,เดินเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์(สายงานสนับสนุน1)
บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลบริษัทคู่สัญญา, รปภ., แม่บ้าน, คนสวน บริหารงานบริการหลังการขาย งานรับเรื่องแจ้งซ่อม งานจัดเก็บค่าสวนกลาง งานบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี งานติดต่อราชการต่างๆ ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 351 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ