JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  84 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานซ่อม 2. บันทึกงานซ่อมเสร็จของแต่ละวัน 3. จัดเก็บ, จัดเรียง, จัดวางกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ตรวจเช็คความถูกต้องระหว่างเอกสารและตัวกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้ว 5. ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 9,750-12,000
25 Aug 19
2 . พนักงานติดรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ติดรถขนส่งสินค้า เพื่อนำสินค้าไปส่งตามห้างตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เช็คสินค้าส่งตามจำนวน สี ไซร์ ที่ถูกต้องตามห้าง 3. นำสินค้าขึ้นรถเตรียมไปส่งทั้งที่ขายและนำกลับมาในกรณีมีของคืน 4. เช็คสินค้ากับพ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 9,750-13,000
25 Aug 19
3 . Brand Executiveรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) 2. จัดการสต็อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า 3. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัท 4. จัดกิจ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 20,000-30,000
25 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน งานเอกสารเข้า-ออก - จัดซื้อและวางแผนการจัดซื้อ - งานบัญชี ออกบิลซื้อ-ขาย - สนับสนุนฝ่ายขาย บริการลูกค้า - มีจิตใจรักบริการ เปิดรับการเรียนรู้พัฒนา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน...

บริษัท ไทยโคโค่ฟาร์ม จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 12,000
25 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดยอดขาย - รับเรื่องร้องเรียน หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานต่อหากเรื่องร...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
- ให้บริการคนไข้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับคนไข้ตามกลุ่มวัย - จัดทำรายงาน และแฟ้มงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนไข้ - หน้าที่อื...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา - ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - รับผิดชอบการยื่นหลักสูตรการอบรมและพัฒนากับกรมพัฒฯ - ประสานงานกรณีอบรมภายนอก - กิจกรรมบริษัท - ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
24 Aug 19
9 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
24 Aug 19
10 . Reception and Customer Relationship StaffsUrgently Required !
If you are an outgoing person with good English communication skills and looking for an exciting, social job, then welcome to our team at Jam Hostel! We have years of experience of providing service t...

แจ่มจันทร์ บาร์ & บิสโทร
3 Position
Salary 15,000 บาท
24 Aug 19
11 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกและตรวจสอบการบันทึกบัญชี -จัดทำ ตรวจสอบ ยื่นรายงานภาษี ภ.ง.ด.1,3,53และ ภพ.30 -จัดทำ และตรวจสอบงบการเงินรายเดือนและรายปี - มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดท...

บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary -/+25,000.- และหรือตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือตามแต่ตกลงกัน
24 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย 2.บันทึกบัญชี ลงบัญชีรับ/จ่าย 3.ทำหนังสือรับรองภาษี/หนังสือหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วน เช่นค่าเช่า/ค่าบริการ 4.รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุนกรุ๊ป
1 Position
Salary 22,000-27,000
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
24 Aug 19
17 . จนท.ติดต่อประสานงาน (แมสเซนเจอร์)
-รับส่งเอกสาร -ติดต่อหน่วยงานราชการ -รับเช็ค วางบิล -และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, จัดซื้อสินค้า - ทำสรุปภาษีส่งสรรพากร - ทำสรุปข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - ทำรายการเบิกจ่ายประจำเดือน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
19 . พนักงานขายทองรูปพรรณ/ทองคำแท่งรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและดูแลงานขายหน้าร้าน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 12,000-16,000 (ไม่รวม incentive) (มีสวัสดิการ หอพักพนักงานให้)
24 Aug 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจฮาร์ดแวร์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
  84 Positions      
Sort By 
Disability Jobs