เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
101 . ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดรับสมัคร Temporary Staff สำหรับ IEEE PES GTD 2019
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจหาประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือสนใจหางานพิเศษที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดรับสมัคร Temporary Staff สำหรับ IEEE PES GTD 2019 (GTD Asia 2019) งานจะจัดขึ้นระหว่างวั...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 1,000-2,000 บาท/วัน
18 ม.ค. 62
102 . ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก ปฏิบัติงานที่ รพ.สถาบันโรคไตฯ (อนุสาวรีย์ชัยฯ )
- ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
18 ม.ค. 62
103 . พนักงานเสิร์ฟ (จัดเลี้ยง/ห้องอาหาร)
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร - ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร - ช่วยเหลือ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป + O.T.
18 ม.ค. 62
104 . ศูนย์ฯ สิริกิติ์ กำลังเปิดรับสมัคร Temporary Staff สำหรับงาน "TITF ครั้งที่้ 24"
สำหรับน้องๆ ที่สนใจหาประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือสนใจหางานพิเศษ ทางศูนย์ประชุมสิริกิติ์กำลังเปิดรับสมัคร Temporary Staff งาน "งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกครั้งที่ 24"(TITF) ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 500-600 บาท/วัน
18 ม.ค. 62
105 . แคชเชียร์ ประจำศูนย์ฯสิริกิติ์ รับสมัครด่วน !
- รับชำระเงินจากลูกค้า ปิดรอบการขาย และสรุปยอดขายแต่ละวัน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
18 ม.ค. 62
106 . ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก / (ครัวไทย-ครัวจีน) ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฯ สิริกิติ์
- ควบคุมการ ผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย - ครัวจีน - ครัวจัดเลี้ยง - ครัวห้องอาหาร) - รับผิดชอบ ใน การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว - ประกอบอ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
107 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานถอดแบบและประเมินราคา (Asst. Operations Manager-Development)
ให้คำแนะนำด้านการออกแบบโครงสร้างงาน Exhibition หรือ Shop & Display และสามารถถดรายละเอียดจากแบบเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยที่กำหนดให้และสอดคล้องกับงบประมาณ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
108 . ช่างระบบอาคาร ศูนย์ฯ สิริกิติ์ (สัญญาจ้าง)
Repair & Maintenance - ปฎิบัติงานซ่อมแซม ทำความสะอาด และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน, และอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ Building & Maintenance ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 + OT
18 ม.ค. 62
109 . ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดรับสมัคร Temporary Staff สำหรับงาน iiwap2019
สำหรับน้องๆ ที่สนใจหาประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือสนใจหางานพิเศษที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะ ทางศูนย์ประชุมสิริกิติ์กำลังเปิดรับสมัคร Temporary Staffงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาค...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 1,000 บาท/วัน
18 ม.ค. 62
110 . Senior Project Coordinator (Drawing Approve) Contract 3 months
-ติดตามและติดต่อประสานงานในการตรวจแบบก่อสร้างบูธให้อยู่ในกฏระเบียบ และเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอธิบายให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไข -ดำเนินการจัดส่ง เอกสารรับรองการตรวจแบบ และให้ข้อมูลการ Loading กำหนดกา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000++
18 ม.ค. 62
111 . Senior Project Coordinator (Project Leader) Contract 2 months
- ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการประชุมสั่งงานได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา - ติดตามประสานงานข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบถ้วน - ควบคุมดูแล แก้ปัญหา การเข้าติดตั้ง อำนวยความสะดวกในการ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000++
18 ม.ค. 62
112 . Project Sales Coordinator (Booth & Exhibition – 4 Months contract)
- Handle exhibition booth construction & event sales both local and international. - Being contact point of customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
18 ม.ค. 62
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ