JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,374 Positions      
Sort By 
1 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบ และแก้ปัญหางานด้านบัญชีการเงิน - วางแผน,จัดทำงบประมาณ และตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามแผน - ปิดงบประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีปร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 45,000 บาท
21 May 19
2 . Chef เชฟอาหารไทยจีน (สาขาสนามบินดอนเมือง)
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร - วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหม...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-25,000 บาท
21 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส (Payroll 1, Recruit 1)
- สรรหาพนักงานให้ครบโครงสร้าง - อบรมพนักงาน - จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรม Tiger Soft - ทำ ภงด. ประกันสังคม - ดูสวัสดิการพนักงานทั้งหมด - ติดต่อหน่วยงานราชการ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000-30,000
21 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control)
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปล...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
21 May 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงทั่วไป ในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด (ร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และครัวเตรียม) 2.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุด วันอาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00 น.-17.00 น ***นอกจากเงินเดือน มีค่...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
21 May 19
6 . กุ๊ก และผู้ช่วยกุ๊ก
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ประกอบอาหารตามออเดอร์ - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
4 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
21 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท
21 May 19
8 . Healthcare Assistant (เทคนิคการแพทย์และพยาบาล)รับสมัครด่วน !
-ให้ความรู้และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีกับลูกค้า

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา (ด่วน !)
Salary 25,000-30,000 บาท + คอมมิชชั่นพิเศษทุกเดือน
21 May 19
9 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000- 30,000
21 May 19
10 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
2 Position
Salary รายได้ 18,000++
21 May 19
11 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงาน 5 วัน หยุด 2วัน แ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
21 May 19
12 . วิศวกรออกแบบงานระบบสุขาภิบาล
ออกแบบงานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 May 19
13 . วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
21 May 19
14 . พนักงานขาย (SALE MAN) *ประจำออฟฟิศกรุงเทพ*รับสมัครด่วน !
- ติดต่อเสนอสินค้ากับลูกค้า - มุ่งเน้นงานขายกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก - ศึกษาสินค้าที่จัดจำหน่ายของบริษัทได้เข้าใจอย่างถ่องแท้

บริษัท นิวเวฟพลัส จำกัด
3 คน
Salary เงินเดือน (ตามตกลง) + ค่าคอมมิชชั่น + รถประจำตำแหน่ง +ค่าน้ำมัน + ค่าทางด่วน +เบี้ยขยัน
21 May 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Controlรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Control 1. ดูแลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า 2. Support ทางด้าน Technical and Marketing ให้กับ Sales Engineer 3. วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
1 อัตรา
21 May 19
16 . Technical Engineerรับสมัครด่วน !
- สื่อสารทางโทรศัพท์กับทางลูกค้า - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและฝ่ายขายดังต่อไปนี้ - การเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน - ให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - รับเรื่องเคลมและตรวจสอบสินค้...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท/เดือน
21 May 19
17 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระบุปัญหา แนะนำการปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า - อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
4 อัตรา
Salary 23,000 บาท + คอมมิชชั่น 1-7 % (รายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท)
21 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
• ดูแลและรับผิดชอบด้านงานรับเอกสาร เครื่องแฟ็กส์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องโรเนียว • ทำนามบัตรให้พนักงาน • ดูแลการเบิกจ่ายแคตตาล็อค สมาชิกวารสาร ของบริษัท • ดูแลแบบฟอร์มงานเอกสาร • ดูแลเรื่องกา...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-18,000บาท
21 May 19
19 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 45,000 บาท
21 May 19
20 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 22,000 บาท
21 May 19
  3,374 Positions      
Sort By 
Disability Jobs