JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  214 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำโครงการ (บ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการตลาด จัดแคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยส่งเสริมการขาย - ค้นหา สื่อ ช่องทางใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเ...

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ในเครือออริจิ้น
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . Demand Planning
1. วางแผนคาดการณ์สินค้า่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพยากรณ์การขาย 2. รวบรวมแผนโปรโมชั่นจากฝ่ายขาย และการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการ 3. วางแผน และประสานงานการเรียกสินค้าให้ถูกต้อง 4. ตรวจสอบ และควบคุ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
18 Jul 19
3 . Marketing
1. ประสานงานร่วมกับทีมงานต่างๆในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ตรวจเยี่ยมร้านค้า เป็นครั้งคราว เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย เกี่ยวกับสภาพตลาดในแต่ละเดือน 4. ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการสื่อสารด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายใน และภายนอกในรูปแบบของป้ายต่าง ๆ/ใบปลิว/แผ่นผับ เป็นต้น - ดูแล และประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
18 Jul 19
5 . Sales Executive (Modern Trade)
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า - จัดทำเอกสารในการนำเสนอ เพื่อที่จะเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ - ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์)
18 Jul 19
6 . พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบสภาพรถ ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานให้มีความพร้อม ความสะอาด สมบูรณ์ อยู่เสมอ - แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือการรับสินค้า และส่งมอบเอกสารพร้อ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
1. จัดชิมสินค้า พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3.รับผิดชอบในการเบิกสินค้า จัดเตรียมอุป...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการBranding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. รับผิดชอบในการเบิกสินค้า, จัดเตรียมอุปกร...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกและตรวจสอบพร้อมทั้งรายงาน บัญชีเจ้าหนี้ (AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR) รายสัปดาห์ - ประสานงานระหว่างทีมขายและลูกค้า ในการติดตามหนี้ - บันทึกและออกเอกสารบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท - ตรวจสอบและ...

บริษัท แคสเปอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jul 19
10 . Sales Condo (โครงการติวานนท์ , สุขุมวิท 40 )รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์(คอนโด)ให้ตรงตามความต้องการสำหรับ ขาย-เช่า แก่ลูกค้า โดย 1.นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ 2.เป็นผู้พาลูกค้าท...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
11 . Accounting Manager
1.Handle all accounting activities including voucher reviewed in AR ,AP and GL 2.Recording accounting transactions 3.prepare WIP control, Upload, Month end (SAP) 4.Reviewed and reconcile Tax and Va...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
12 . Finance analyst Supervisor
1.ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณโครงการแต่ละโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.เปรียบเทียบงบประมาณและรายงานต่อฝ่ายบริหารและหน่วยธุรกิจ 3.ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . Marketing officer
- ดำเนินการแผนการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท - ติดต่อประสานงานทางด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอก - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและรายงานสรุปทางการตลาด - ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000
18 Jul 19
14 . Legal Supervisor
1. วางแผนงานด้านนิติกรรม 2. ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อความคล่องตัวของโครงการ 4. จัดเตรียมและจัดทำเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตต่างๆ 5. จัดทำและจัด...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
15 . Sales Chinese language
ดูแลให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์(คอนโด)ให้ตรงตามความต้องการสำหรับ ฝากขาย-ฝากซื้อ แก่ลูกค้า โดย 1.นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ 2.เป็นผู้พาล...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
16 . Project Managerรับสมัครด่วน !
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
17 . Engineer M&E Supervisor (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเปรียบเทียบงานตามแบบเพื่อถอดแบบและประเมินราคางานระบบ 2. จัดทำ BOQ และคำนวณต้นทุนวัสดุและค่าแรงโครงการ 3. จัดทำงานเพิ่ม-ลด ตามขอบเขตงานให้ถูกต้อง 4. สรุปการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และเปรียบเทีย...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
18 . QC Engineer (ทำงานจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการคุณภาพ 2.วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารเชิงคุณภาพ เช่น • แผนคุณภาพโครงการ (Project Quality ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
19 . พนักงานขาย/Sales Representative
- วางแผนงานขาย ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า - บริการลูกค้า ทำใบเสนอราคา พรีเซ็นต์สินค้า ให้ข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้อง สาธิตสินค้า ในสถานที่และนอกสถานที่ - เรียนรู้สินค้าระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถของบริษ...

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
-บริการรับชำระเงิน ดูแลการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ AIS ให้ลูกค้าและบริการขายเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้า - ฐานเงินเดือน 12,000-15,000 บาท/เดือน +OTประมาณ4,000 บาท คอมมิชชั่น 5,000 – 10,00...

บริษัท สายฟ้า เทเลคอม จำกัด
3 Position
Salary 20,000-27,000
18 Jul 19
  214 Positions      
Sort By 
Disability Jobs