JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . IT Support รับสมัครด่วน !
- ติดตัั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม, network - เชื่อมต่อสัญญาณ internet และwi-fi - บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ประสานงานการส่งซ่อมอุปกรณ์ *มีที่พักฟรีพนักงานใกล้สำนักงา...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 16,000-17,000
17 Jul 19
2 . PHP Programmersรับสมัครด่วน !
- เขียนเว็บเพื่อการใช้งานภายในองค์กร - เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ***มีที่พักพนักงานฟรี ใกล้ที่ทำงานให้(สวัสดิการ)***

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 18,000 - 19,000
17 Jul 19
3 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Jul 19
5 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
17 Jul 19
6 . Sales Engineer
*** Sales Engineer ประจำภาคอีสาน, ภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา *** - ดูแลยอดขายตามสัญญา Contract Maintenance ในเขตที่รับผิดชอบ - เพิ่มยอดขายสัญญา Contract Maintenance ทุก ๆ ปี - สามารถให้ความรู้กับลูก...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 +++ ประสบการณ์
17 Jul 19
7 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
17 Jul 19
8 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
17 Jul 19
9 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลระบบบัญชีร้านอาหารด้านรับ-จ่ายวิเคราะห์งบการเงินติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร -ตรวจเงินสดย่อย,นำส่งภงด.3/53

MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
11 . พนักงานขับรถ (Driver)
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องมือแพทย์)

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
2 Position
17 Jul 19
12 . ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)รับสมัครด่วน !
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ อบรมความรู้แก่ผู้แทนขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อสารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (International Business officer)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้า(สินค้าทางการแพทย์) -จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าเช่น L/C,AWB or B/L,Invoice,Pa...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
2 Position
17 Jul 19
14 . พนักงานธุรการ (Administration Officer)
ดูแลด้านเอกสาร และติดต่อประสานงาน

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
3 Position
17 Jul 19
15 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์เขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในโรงพยาบาล ตามที่เขตที่ได้รับผิดชอบ - สาธิต พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
หลายอัตรา
Salary อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่มาตกลงกัน
17 Jul 19
16 . Web Application Programmer
- พัฒนา Web Application ( PHP+AJAX+Jquery+JS+Bootstrap ) ตาม requirement ที่ได้รับ - เนื่องจากทางบริษัทรับงานเป็น Project ที่ค่อนข้างหลากหลายจึงทำให้บางครั้งอาจได้ทดสอบและเล่นเทคโนโลยีต่างๆ ที่ค่อนข้...

BEFIRST-IT NETWORK SOLUTION CO.,LTD
2 Position
Salary 20,000-30,000
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่งานขาย/หัวหน้างานขาย
Key Activity - Organising sales visits - Demonstrating and presenting products - Establising new business - Maintaining accurate records - Issuing quotation - Reviewing Sales performance - Neg...

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 Jul 19
18 . Supervisor ร้านกับข้าวกับปลา สาขา สะพานซังฮี้ ใกล้อนุสาวรีย์รับสมัครด่วน !
- ดูแลความเรียบร้อย และบริหารความรับผิดชอบภายในร้าน - ให้บริการ และแนะนำลูกค้า - สอนงานและดูแลพนักงานบริการ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและอื่นๆ

IBERRY HOMEMADE Co., Ltd.
2 อัตรา
15 Jul 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs