JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  745 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการสาขา รับสมัครด่วน !
-วางแผน ควบคุม ดูแลประสานงานภายในคลินิก เพื่อสามารถให้บริการคนไข้เกิด ความพอใจสูงสุด -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คลินิกกำหนด -บริหาร จัดการ ดุแลมาตรฐานภายในคลินิก -ติดต่อประสานงา...

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 30,000 ++
18 Jul 19
2 . ผู้ช่วยแพทย์ฯ ลาดพร้าว สยามสแควร์ วงเวียนใหญ่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง ภูเก็ต รับสมัครด่วน !
- ทำหัตถการบริการลูกค้า - ให้บริการลูกค้าในขั้นตอน การบริการผิวพรรณ - ต้อนรับลูกค้า - ช่วยงานแพทย์ ในการทำหัตถการต่างๆ - ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ - เวลาทำงานสาขาต่างจังหวัด 10.00-19.00 / 11.00-20.00 ...

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 14,000 บาท
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) รู้ผลการสัมภาษณ์ทันที!!รับสมัครด่วน !
1.แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นงานประจำออฟฟิศ 2.ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ การันตีรายชื่อลูกค้า ไม่ต้องหาข้อมูลเอง 3.เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18....

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ12,000 บาท +คอมมิชชั่น +โบนัส+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
18 Jul 19
4 . The mall รามคำแหง เปิดรับสมัคร พ.หลายอัตรา สัมภาษณ์ทันที T.065-9158813รับสมัครด่วน !
เดอะมอลล์รามคำแหง เปิดรับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่งงาน (จำนวนหลายอัตรา) อาทิ เช่น - จนท. IT SUPPORT - จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ - จนท.ประสานงานทั่วไป - จนท.บัญชี รายรับ/รายจ่าย - พ.แคชเชียร์ / การเงิน - ...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
Salary 12,500-15,500 บาท (โบนัส+เงินปรับประจำปี)
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ Information (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
- ต้อนรับดูเเลลูกค้าที่มาติดต่อสอบถามภายในศูนย์การค้า - ดูแลอำนวยความสะดวกลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ - ให้ข้อมูลร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์การค้าแก่ลูกค้า - จดบันทึกรายงานประจำวันท...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
- ดูแลการรวบรวม สรุป และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน - รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท - การจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
7 . แคชเชียร์ศูนย์อาหาร ปฎิบัติงานใกล้ประตูน้ำ
- รับเเลกทอนเงิน คูปองภายในศูนย์อาหาร หรือประจำ จุดเข้าออกลานจอด - ตรวจสอบเงินเข้าออกในเเต่ละวัน เพื่อนำส่งบัญชี - จัดทำใบสำคัญรับเงิน สรุปรายงานประจำเดือน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนเเละสวัสดิการ (โปรแกรม B Plus ได้เท่านั้น )
- ดำเนินงานด้านการจ่ายค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนการทำงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ยูนิฟอร์มพนักงาน ประกันกลุ่มพนักงาน ฯล...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . สูตินรีแพทย์/วิสัญญีแพทย์
1. ตรวจคนไข้สูตินรีเวช OPD 2. แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดทางสูตินรีเวช

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลห้องผ่าตัด
1. ช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์ 2. ติดตาม ประเมินอาการผู้รับบริการ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5. ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย...

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
3 Position
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
11 . แคชเชียร์
1. รับผิดชอบการเปิด-ปิดรอบแคชเชียร์ประจำวัน 2. รับและทอนเงินลูกค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามรายการสินค้า ทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต Voucher รวมถึงบัตรที่ออกจากธนาคารต่างประเทศ 3. หมั่นอัพเดตข้อมู...

EVEANDBOY
3 Position
Salary เงินเดือนสามารถต่อรองได้
18 Jul 19
12 . Online Customer service
เจ้าหน้าที่ตอบคำถามจากลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ ตอบคำถามที่เกิดจากการรับบริการ หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ Call Center และตอบคำถามลูกค้าร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ (Line@Ebservice)

EVEANDBOY
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . พนักงานบริการลูกค้า (แนะนำ/ขาย/จัดเรียง) ต้องการด่วนรับสมัครด่วน !
พนักงานบริการลูกค้า (มีหน้าที่ทั้งแคชเชียร์ / จัดเรียง และบริการลูกค้า) 1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการ รอยยิ้ม คำต้อนรับแก่ลูกค้าที่มารับบริการในสาขา 2.ดูแลให้คำแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือแ...

EVEANDBOY
หลายตำแหน่ง ต้องการด่วน ทุกสาขา
Salary รายได้รวมประมาณ 15,000.- บาท (มีการสอบเพื่อปรับเงินเดือน)
18 Jul 19
14 . HR Executive - Time
1. Time Attendance: สร้างกะทำงานให้กับพนักงานสาขาเข้าระบบในแต่ละเดือน, เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาจากระบบสแกนนิ้ว (I-Clock) มาแปลงเข้าระบบ Prosoft ทุกวัน, บันทึกการลาประเภทต่างๆ เข้าระบบ, บันทึกการลืมสแกน...

EVEANDBOY
1 อัตรา
Salary Negotiation
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี Urgently Required !
รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้ - ดูแลควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - ควบคุมดูแลและจัดทำรายง...

EVEANDBOY
1 อัตรา
Salary 15,000
18 Jul 19
16 . ผู้จัดการส่วน (ประกันธุรกิจทั่วไป)
2.1 กำกับ ดูแล การพิจารณารับประกันภัย ตามแนวปฏิบัติ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 พิจารณารับประกันภัย ตามขอบเขตอำนาจที่กำหนด 2.3 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการรับประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารง...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . นักศึกษาฝึกงานด้านสื่อสารองค์กร
ปฎิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรภายใน และภายนอก รวมถึงปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของงานสื่อสารองค์กร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (Marketing Support)
• ประสานงานการออกกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย • ติดตามและประสานงานกับตัวแทน นายหน้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า และคู่ค้า ทุกช่องทางการขาย • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารกา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
19 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ดูแลงานระบบต่างๆของอาคาร 2.ประสานงานด้านการพลังงานของอาคาร 3.วิเคราะห์ความสูญเสียด้านพลังงาน 4.จัดทำเอกสาร รายงาน บันทึกการใช้พลังงาน

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
- รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ของแบบ และผลประโยชน์ของแบบประกันต่างๆ - คำนวณผลกำไรของแบบประกันภัย - รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
  745 Positions      
Sort By 
Disability Jobs