JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  842 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการ การรับ-ส่ง ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ที่มาจากลูกค้า 2.บันทึกรายการ ส่ง-รับ ของเสียเพื่อ ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ให้ซัพพลายเออร์ 3.รับเรื่องบริการจากลูกค้า และรับเรื่องการรับคืนสินค้าจากขนส่ง 4.ติดต่...

บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000+
24 Jul 19
2 . บัญชี
บัญชีลูกหนี้ -ออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีรายจ่าย ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บัญชีรายงาน -ตรวจสอบราย...

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
3 . ธุรการแผนกบริการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานลูกค้าและจัดช่าง นัดงานติดตั้งงานซ่อมบำรุง - ดูแลการเบิกจ่ายรับคืนสินค้าและอะไหล่ - ดูแลงานเอกสารต่างๆของแผนก - ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
4 . Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า - ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่จำกัดเวลาเข้างาน (วันละ 9 ชม.)ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง) ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
24 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำสำนักงานสุรวงศ์)
- รับ และตรวจสอบการส่งงานด้านการขนส่งอย่างถูกต้อง - บันทึกข้อมูลการส่งงานลงในระบบ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานการบริการขนส่งร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการขนส่ง และในส่วนที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
24 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่พิกัดศุลกากรรับสมัครด่วน !
- ให้พิกัดเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Paperless - ตรวจสอบใบขนให้ถูกต้องก่อนทำการส่งข้อมุลทุกครั้ง - ติดตามข่าวสารกรมศุลกากร และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - ให้คำอธิบายแก่ลูกค้าเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
8 . พนักงานธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
จัดทำใบเสนอราคา จัดทำรีพอร์ทงาน รับ-ส่งEmail ติดต่อประสานงานกับลูกค้า งานพิมพ์ต่างๆ

บริษัท สยาม โกลด์ ฟิงเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
9 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (กรุงเทพและปริมณฑล)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ
24 Jul 19
10 . พนักงานประสานงานโครงการ (ศูนย์ลุมพินี)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
11 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Jul 19
12 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
24 Jul 19
13 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (ขายงานระบบท่อ)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
24 Jul 19
14 . พนักงานขาย / Salesรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายพื้นที่เช่า (พื้นที่ศูนย์การค้า) - จัดทำเอกสารสัญญาเช่าและต่อสัญญาเช่าพื้นที่ - ประสานงานผู้เช่าเกี่ยวกับการตกแต่งร้านค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง **ทำงาน...

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
16 . พนักงานขาย (Sales Japanese Book)
- ติดต่อ/ ประสานงาน ลูกค้าองค์กร(สถาบันการศึกษา/ โรงเรียนนานาชาติ/ สถาบันสอนภาษา) - นำเสนอขายสินค้า ประเภทหนังสือภาษาญี่ปุ่น ให้กับสถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติและสถาบันสอนภาษา - เตรียมเอกสาร ใบเส...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+Marketing Alw.+เบี้ยขยัน+OT+ค่าอาหาร+อื่นๆ
24 Jul 19
17 . พนักงานพาร์ทไทม์แผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขนย้ายสินค้าไปส่งตามหน้าร้านสาขาหรือลูกค้า ของบริษัทฯ (ไม่ต้องขับรถเอง) - เคลียร์เอกสารกับทางหน้าร้านได้ - ช่วยแพ็ค หรือ แยกสินค้า ของแต่ละสาขาได้ - ช่วยติดบาร์โค้ด เช็ครายการสินค้า ตรวจสอบความถู...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
24 Jul 19
18 . พนักงานชั่วคราวแผนกคลังสินค้า(5-16 สิงหาคม 2562 รวม 10 วัน)
1. ยกของ ลังสินค้า 2. ตรวจสอบสภาพหนังสือ 3. ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินกับตัวสินค้า 4. แพคสินค้า 5. ติดราคา บาร์โค้ด ส่วนลดของหนังสือประเภทต่าง ๆ 6. ใช้น้ำมันรอนสันแกะฉลากข้างกล่อง เพื่อนำมาบรรจุ...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน *จ่ายค่าแรงเป็นเงินสดทุกสัปดาห์*
24 Jul 19
19 . Sales Representative
- ติดต่อ/ ประสานงาน ลูกค้าองค์กร(สถาบันการศึกษา/ โรงเรียนนานาชาติ/ สถาบันสอนภาษา) - นำเสนอขายสินค้า ประเภทหนังสือ ให้กับสถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันสอนภาษา - ประสานงานกับ Sales Support...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+Marketing Alw.+เบี้ยขยัน+OT+ค่าอาหาร+อื่นๆ
24 Jul 19
20 . พนักงานการตลาด
- วางแผนการตลาด - วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาด - สำรวจข้อมูลทางการตลาด (โรงเรียน) - ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค - เสนอแนวความคิดในการพัฒนาตลาด - ส่งเสริม ประชาสัมพัน...

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด (ThanaTham Education Co., Ltd.)
1 อัตรา
24 Jul 19
  842 Positions      
Sort By 
Disability Jobs