JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  68 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
1. ออก INVOICE และใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย 3.วางบิล 4.สรุปค่าใช้จ่ายตามรอบบัญชี 5.ทำรายงาน วัตถุดิบ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด
1 Position
Salary 14,000-16,000
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
- รับ/จ่าย ควบคุมการขึ้น-ลง วัสดุและทรัพย์สิน - จัดทำเอกสารใบรับ-เบิกวัสดุในระบบ SAP - เช็คสต๊อควัสดุคงเหลือ ดูแลจัดเก็บวัสดุ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโคงสร้างบริษัท
17 Jul 19

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . ช่างเขียนแบบ Revit 3D
เขียนแบบก่อสร้าง ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบและเอกสารประกวดราคา - ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานโยธา โครงสร้าง งานสถาปัตย์ - เสนอแนะหลักการทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณปริมาณงาน และราคา

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโคงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . พนักงานกรอกข้อมูล (Key-in Analysis)
- รับผิดชอบการกรอกข้อมูลโฆษณา เพลงหรืออื่นๆ ลงระบบคอมพิวเตอร์ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00น.(สามารถยืดหยุ่นเวลาได้) - มีเบี้ยขยันทุกเดือน

Digital Associates Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary 9,900 บาทขึ้นไป++
17 Jul 19
7 . Project Engineer
- ดูแลติดตั้งเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

AM Acoustic Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
17 Jul 19
8 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขายโครงการ-พื้นที่เช่า)
1. นำเสนอขายพื้นที่เช่าให้ลูกค้าตกลงเช่าพื้นที่ - จัดทำแผนการขายพื้นที่เช่า - ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการเสนอราคาพื้นที่เช่า 2. ควบคุมข้อตกลงการจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค...

INTERFAC GROUP Co., Ltd.
2 Position
17 Jul 19
9 . ธุรการร้านแก๊ส (สาขาสุทธิสาร, อินทามระ 12)รับสมัครด่วน !
- ดูแลร้าน - รับสายลูกค้าที่โทรฯ มาสั่งแก๊ส - คีย์ออเดอร์ประจำวัน - ควบคุมสต๊อก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครด่วน !
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงา...

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำสาขาอัญชัน พุทธมณฑลสาย 2 ) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของหน้าร้าน 2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารต่างๆ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏของบริษัท ...

บริษัท อิ่ม ฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด และในเครือ
3 Position
Salary 16,000-21,000 บาท/เดือน
17 Jul 19
12 . พนักงานเสิร์ฟ / แคชเชียร์ / กุ๊ก (สาขาอัญชัน พุทธมณฑลสาย2)รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริการลูกค้า - รับออร์เดอร์เสิร์ฟอาหาร - เชียร์ลูกค้าเช็คบิลลูกค้า - เตรียมวัตถดิบ - ปรุงอาหารตามสูตร

บริษัท อิ่ม ฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด และในเครือ
10 Position
Salary 9,750-17,000 บาท
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ประจำ Medmetic by Meko
1. ติดต่อประสานงานด้านการแพทย์และการบริการลูกค้า 2. ร่วมวางแผน พัฒนา ปรับปรุง และจัดอบรมการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3. สอดส่องและติดตามผลการให้บริการของคลินิก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา 4....

Mekoclinic
1 Position
17 Jul 19
14 . Contact Center ประจำ Medmetic By Meko
1. โต้ตอบสื่อสารกับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท บนช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, Facebook, Instagram, Line เป็นต้น 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทไ...

Mekoclinic
1 อัตรา
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและคลังสินค้าประจำ Medmetic by Meko
จัดซื้อ 1.กำหนดนโยบายด้านการจัดซื้อ และวางขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารข้อมูลและรายงานการจัดซื้อเพื่อให้สะดวกในการใช้งานและตรวจสอบได้ 3.สืบค้นและคัดสรร Supplier ติดต่อและประสานงานการ...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
17 . Content Creator ประจำ Medmetic by Meko
1. สร้างและพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้น่าสนใจ ถูกต้อง ได้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดการ ดูแล และประสานงานให้เนื้อหาต่...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท
17 Jul 19
18 . Digital Marketing Officer ประจำ Medmetic by Mekoรับสมัครด่วน !
1. จัดการ ควบคุม และดูแลโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดการ ควบคุม และดูแลงบประมาณสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ 3. เพิ่มผู้สนใจ (Lead) และลูกค้า (Customer) จากการทำการตลาดดิจิทัล 4. จัด...

Mekoclinic
1 อัตรา
17 Jul 19
19 . Customer Service Agent ประจำ Medmetic by Mekoรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือลูกค้า และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเข้ารับบริการกับคลินิกเป็นไปอย่างราบรื่น 2. สร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการให้กับลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ดี 3. สื่อสารกับลูกค้าด้วยความเข้าใจ ...

Mekoclinic
2 อัตรา
17 Jul 19
20 . พยาบาลวิชาชีพประจำ Medmetic by Meko (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย)รับสมัครด่วน !
หน้าที่พยาบาล 1. วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล 2. จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตราฐานงานพยาบาล 3. ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ...

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
17 Jul 19
  68 Positions      
Sort By 
Disability Jobs