JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  53 Positions      
Sort By 
1 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
22 Jul 19
2 . พนักงานการเงิน
โทรติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันการเงิน หรือหนี้ระหว่างบริษัท ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

Air & Refrig supply Co.,Ltd
1 Position
Salary 10,000-15,000
22 Jul 19
3 . พนักงานขาย (Sales)
- ขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโฟแมนให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท - มีการวางแผนขาย และเตรียมกลยุท์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท - ดูแลลูกค้าเก่า และวางแผนหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท - จัดทำรายงา...

MAXNIC Co.,Ltd
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าคอมมิสชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าสึกหรอรถยนต์+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก
22 Jul 19
4 . Marketing Communication & Strategy ประจำ โซเมโกะ Someko สาขาปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำและดำเนินการตาม Marketing communication plan สำหรับช่องทางการสื่อสารทั้งทาง offline และ online ได้แก่ Facebook, Instagram, Line ad, Youtube และ Website ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่...

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (digital marketing) ประจำ โซเมโกะ Someko สาขาปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
1. มีความเชี่ยวชาญด้าน Online Marketing Tools (Facebook Ad, Google Ad, Instragram Ad, Remarketing Tools) 2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลจากการทำการตลาด Online (Google Analytics) ...

Mekoclinic
1 อัตรา
22 Jul 19
6 . พนักงานขาย
-ขายสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง,DIY ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บริษัท สินพัฒนะอิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
6 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
7 . Project Sales Engineerรับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้า ให้กับงานโครงการ หมู่บ้าน งานอสังหาริมทรัพย์ -สามารถออกไปไซค์งานเพื่อพูดคุยประสานงานกับผู้รับเหมาหรือ เอ็นจิเนีย -อื่นตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 22,000 - 25,000
22 Jul 19
8 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโรงพยาบาลศิริราชรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
22 Jul 19
9 . พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (TH2)รับสมัครด่วน !
RN Incharge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการ...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
10 . Project Management Leader & System Analyst
ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . HRD Supervisor (Training & Development) - Human Resource Development
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2.วางแผนการอบรบบุคลากรของบริษัทในแต่ละปี ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 3.จัดทำ Tr...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . พนักงานขาย/การตลาดรับสมัครด่วน !
- ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก,ส่งเสริมการขาย - รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
22 Jul 19
13 . Digital Media Marketingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Digital Media Marketing ทั้งหมด ทั้งในส่วนของ Website,Social Media, Promotion ต่างๆ ทำกิจกกรรมการตลาด Online ดุแลเว็ปไซต์องค์กร แก้ไขปรับปรุง อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงข...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . Programmer & System Analystรับสมัครด่วน !
Programmer 1.เขียนและพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Android และ IOS 3.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง System Analyst 1.รับผิดชอบสำ...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
22 Jul 19
15 . ธุรการฝ่ายบริการรับสมัครด่วน !
ดูแลข้อมูลลูกค้า-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในสายงานบริการ

บริษัท แอซซ่า ซิสเต็มส์ จำกัด
5 Position
Salary ตามความสามารถ
22 Jul 19
16 . พนักงานทั่วไป
ทำงานทั้วไปในออฟฟิศดูแลเว็บไซต์

บริษัท ไพรม่า เวิลด์ จำกัด
9,000-12,000 Position
Salary 9,000-12,000
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-ดูแลงานบัญชีทั่วไป -ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ -รับวางบิล , ทำเช็คจ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย , จัดทำใบสำคัญจ่าย -ดำเนินการเบิกจ่ายเ...

TTC POWER TOOLS CO., LTD
2 อัตรา
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีเร่งรัดหนี้สิน
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ จัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ 2. เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ 3. บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี...

บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 15,000 + โบนัสรายเดือน
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1.ทำงานด้านเอกสาร 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.งานคีย์ข้อมูล

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . ครู Math Fighter ,ครู Brain school สาขาปิ่นเกล้า เเละลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
1.ครู Math Fighter สอนพิเศษในระดับชั้นอนุบาล 2 - ม.6 ในรายวิชาที่ถนัด หรือจบในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ จินตคณิต 2.ครู Brain school สาขาปิ่นเกล้า หรือสาขาลาดพร้าว ...

โรงเรียนคณิตวิเคราะห์เเมทไฟเตอร์
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  53 Positions      
Sort By 
Disability Jobs