JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
2 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
17 Jul 19
3 . Sales Engineer
*** Sales Engineer ประจำภาคอีสาน, ภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา *** - ดูแลยอดขายตามสัญญา Contract Maintenance ในเขตที่รับผิดชอบ - เพิ่มยอดขายสัญญา Contract Maintenance ทุก ๆ ปี - สามารถให้ความรู้กับลูก...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 +++ ประสบการณ์
17 Jul 19
4 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
17 Jul 19
5 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
17 Jul 19
6 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
7 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
8 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Jul 19
9 . วิศวกรสอบเทียบ
1.ปฏิบัติงานสอบเทียบ และจัดทำเอกสารสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานที่รับผิดชอบ และส่งสอบเทียบตามแผนที่ระบุไว้ 3.ติดต่อ/ให้คำปรึกษาลูกค้า และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sithiporn Associates Co., Ltd.
2 Position
17 Jul 19
10 . Service Engineer (Mass Spectrometer)
1. เตรียมสารเคมีเพื่อสอบเครื่อง 2. บำรุงรักษาเครื่อง 3. ใช้ computer ควมคุบการทำงานของเครื่อง 4. สอบเทียบเครื่อง LC MS/MS

Sithiporn Associates Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
11 . System Administratorรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบ Server 2. ควบคุมดูแลระบบเครือข่าย เครื่อง PC และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีการทำงานที่เสถียรและทำงานได้ดี 3. ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้แก่พนักงาน 4. ควบคุมการใช้งานของพนักงานให้เป็นไป...

Sithiporn Associates Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
12 . Technical Sales (Based in Bangkok)
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลบริการและเยี่ยมลูกค้าเก่า - ขายสินค้าและบริการ จัดแสดงสินค้า - ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหากับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้า

Sithiporn Associates Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
13 . Service Engineer (based in Bangkok)
รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการซ่อม ติดตั้ง และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sithiporn Associates Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
15 . พนักงานธุรการแคชเชียร์ ประจำศูนย์กระจายสินค้าพงษ์เพชร กทม.รับสมัครด่วน !
- ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดประจำศูนย์ฯ - ตรวจสอบและควบคุม Stock สินค้า - จัดทำรายงานการขายและรายงานการเงิน/ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ

Dutch Mill Group
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
17 Jul 19
16 . พนักงานธุรการแคชเชียร์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า เขตเพชรเกษม กทม.
- ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดประจำศูนย์ฯ - ตรวจสอบและควบคุม Stock สินค้า - จัดทำรายงานการขายและรายงานการเงิน/ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯอยู่ตรงข้ามเรือนจำคลองเ...

Dutch Mill Group
1 Position
Salary 13,000-15,000
17 Jul 19
17 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม - บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องใน...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
18 . Sales Manager
Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned sales. Establishes plans and strategies to expand the customer base in the responsible sales. Responsibilities Dev...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
19 . Senior Marketing
• วางแผนและกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย คิดหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย • กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ •...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
17 Jul 19
20 . Online Marketing
-วางแผนกิจกรรมออนไลน์ คิดโปรโมชั่น แคมเปญ New Product & New Launching จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ -คิดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงหาช่องทางการสื่อสาร ด้านการตลาด สร้างแบรนด์ให้เป็...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
17 Jul 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs