JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  260 Positions      
Sort By 
1 . ช่างยนต์(ประจำสาขาถนนพระราม3/พระราม4)
1. ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดย Controller ภายใต้การควบคุมดูแลของ Workshop Supervisor 2. สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม และเก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดให...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
Salary 13,000+ประสบการณ์+Incentive
17 Jul 19
2 . Accounting Supervisor (หัวหน้าบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี ทั้งระบบ รับ-จ่าย และ ระบบ ซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.3 , ภงด. 53 พร้อมเอกสารประกอบ - ตรวจสอบการทำ ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
3 . ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า M&E(สาขาลาดพร้าว)
- รับผิดชอบควบคุมงาน Project Construction - ควบคุมงานระบบประกอบอาคารให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ระบุในแบบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - ควบคุ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary 25,000+ประสบการณ์
17 Jul 19
4 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสอง (BENZ,BMW,Multi-Brand)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขายรถยนต์ให้กับลูกค้าที่สนใจ 2. ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำวิธีการขั้นตอน ในการซื้อรถยนต์ 3. สร้างความพึงพอใจ และบริการที่ดีต่อลูกค้า 4. หาช่องทางการขาย รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (30,000 - 100,000 บาท)
17 Jul 19
5 . Service Advisor (ประจำสาขาลาดพร้าว/พระราม4)
1.รับรถลูกค้า ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการนำรถเข้าใช้บริการ 2.แจ้งรายละเอียดในการซ่อม พร้อมราคาประเมินเวลาในการซ่อม กำหนดวันซ่อมเสร็จ 3.นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง และ Lifestyle

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000+Incentive
17 Jul 19
6 . Sales Consultant/Luxury Car (Rolls-Royce/Aston Martin/Maserati) Urgent!!Urgently Required !
1. รับผิดชอบการขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด 2. ให้คำปรึกษาลูกค้า ตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเรื่องสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บริการที่ประทับใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษั...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
Salary 25,000-35,000 บาท
17 Jul 19
7 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (HONDA) สาขาพัฒนาการ บางนา อุดมสุข หัวหมาก
- นำเสนอการขายรถยนต์ HONDA ให้กับลูกค้า - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย - หาลูกค้าใหม่ๆ หาช่องทางการขายใหม่ๆ ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น 30,000 -100,000 บาท
17 Jul 19
8 . Quality Consultant & Internal Audit รับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบคุณภาพให้กับบริษัท -เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจประเมินมาตราฐานต่างๆของบริษัทในเครือพร้อมจัดทำรายงาน -ดูแลและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
17 Jul 19
9 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ MINI ประจำสาขาเอกมัย ซอย7,พระราม4, Paragon, ICONSIAM
• เปิดการขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาในโชว์รูม • ปิดการขาย รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด • ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดอีเว...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
Salary เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
17 Jul 19
10 . Sales Consultant/ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (BMW)สาขาพระราม4,ลาดพร้าว112
1. พิชิตเป้าหมายการขายและทิศทางของทางที่บริษัทกำหนด 2. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวเอง, โชว์รูม , บริษัท 3. ดูแลความเรียบร้อยในโชว์รูมและรถที่อยู่ในโชว์รูม 4. รับผิดชอบการขาย, การเก็บเอกส...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,500+commission
17 Jul 19
11 . ขับรถส่วนกลาง ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ /ผู้บริหารชาวไทย รู้ผลทันที!!รับสมัครด่วน !
1) ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง 2) ขับรถส่วนกลาง รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง 3) ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ 4) ทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 10,000 - 14,000 บาท ตามตกลง / OT ตามจริง / สวัสดิการอื่นตามตกลง
17 Jul 19
12 . Call Center (ประจำสาขาลาดพร้าว)
- รับโทรศัพท์ให้ข้อมูล รับขัอร้องเรียน ประสานงาน นำเสนอสินค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
6 Position
Salary 12,000
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาลาดพร้าว 112
1.ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร Payment Voucher ก่อนการทำจ่ายเงิน 2.จัดทำเช็คแยกตามสขาและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินตรวจสอบ และนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อส่งนามในเช็ค 3.จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 Position
Salary N/A
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
15 . Online Marketing (เจ้าหน้าที่ดูแลการสั่งซื้อระบบ online)
- Customer Service ดูแลลูกค้าสำหรับช่องทาง HP Online - ดูแล Operation ในส่วนของ HP Project - ประสานงานในส่วน Operation กับทาง Regional HP ได้ (English Skill Need)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ไม่ระบุ
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
- จัดทำต้นทุนการผลิต และตันทุนสินค้านำเข้า - ปิดงบทั้งรายเดือนและรายปี - จัดทำเอกสารสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ,บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
17 . Product Marketing ( IT Product ) /เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (สินค้าไอที)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด จัดกิจกรรม และโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้กับพนักงานขาย และลูกค้า - วางแผนการสั่งซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบ...

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
17 Jul 19
18 . Business Development (Sales IT )
- ติดต่อพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า และนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ - ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายให้กับลูกค้า - ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างยอดขายของทีม - ขยายตลาดให้กว้างขึ้น แล...

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
19 . Sales Account Executive (Tele Sales)
- กระตุ้นยอดขายสินค้า IT ให้กับลูกค้า - Support งานขายให้กับทีม - ประสานงาน ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาย - ดูแลงานขายสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าที่บริษัทมอบหมายให้ - แนะนำสิน...

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ** มีเงินเดือน (ตามประสบการณ์) + ค่าคอมมิชชั่น **
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง) ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
  260 Positions      
Sort By 
Disability Jobs